Získané ochorenia aorty

Aneuryzma aorty

Aneuryzma aorty je rozšírenie, vyduť aorty, ktorého príčinou môže byť viacero faktorov. Môže vzniknúť ako dôsledok degeneratívnych zmien steny aorty pri aterosklertickom ochorení alebo jej zápale, infekčnom ochorení, genetickej predispozícii alebo v dôsledku dlhotrvajúceho vysokého tlaku. Jednotlivé mechanizmy sa môžu navzájom kombinovať.

Chirurgické riešenie je indikované v prípade rozšírenia vzostupnej časti aorty na 5 až 5,5 cm v závislosti od základného ochorenia. U niektorých vrodených ochorení je toto rozmedzie ešte znížené. V zostupnej časti aorty je zvyčajne limitujúca šírka 6 cm. V závislosti od toho, akú časť aorty rozšírenie postihuje, tomu zodpovedá aj rozsah chirurgického riešenia:

  • náhrada postihnutej časti cievy protézou
  • pri postihnutí koreňa aorty je nevyhnutné túto časť odstrániť a vytvoriť nové odstupy venčitých tepien
  • aortálnu chlopňu, v závislosti od jej postihnutia, je možné rekonštruovať alebo sa nahradí mechanickým alebo biologickým typom chlopňovej protézy.

Každý typ operačného výkonu sa vykonáva na zastavenom srdci a v špecifických situáciách aj pri zastavení cirkulácie v hlbokej hypotermii - ochladenie pacienta na približne 30 - 33°C znižuje úroveň látkovej výmeny a umožňuje lepšiu ochranu pacienta pred nedostatkom kyslíka.

Disekcia aorty

Disekcia aorty je veľmi závažné, prevažne akútne ochorenie, ktoré je spojené s vysokou úmrtnosťou. Disekcia aorty napriek moderným diagnostickým metodikám zostáva v mnohých prípadoch nerozpoznanou príčinou úmrtia.

Častejšie postihuje mužov ako ženy. Najčastejším predispozičným faktorom je nedostatočne kontrolovaný alebo neliečený vysoký tlak.

Ochorenie zväčša začína ako krutá bolesť na hrudníku alebo medzi lopatkami, avšak svojimi prejavmi môže imitovať akékoľvek iné akútne chirurgické, aj nechirurgické ochorenie.

Disekcia aorty vzniká roztrhnutím vnútornej steny aorty a postupom krvi tzv. falošným kanálom medzi vnútornou a vonkajšou vrstvou steny aorty. Môže postihovať celú dĺžku aorty alebo len jej časť. Fatálnou komplikáciou ochorenia môže byť nedokrvenie životne dôležitých orgánov.

Disekcia vzostupnej časti aorty (úsek aorty medzi srdcom a oblúkom aorty) je prakticky vždy indikáciou k urýchlenej chirurgickej liečbe. Nakoľko ide o veľmi závažné ochorenie s variabilným postihnutím a kvalitou postihnutých štruktúr, aj skorá a adekvátna chirurgická liečba je zaťažená vysokou úmrtnosťou. Iba 5% prípadov prechádza do chronickej fázy a 95% neliečených prípadov končí úmrtím.

Možnou metódou chirurgickej liečby spočíva v odstránení poškodenej časti aorty a náhradou za cievnu protézu.

Disekciu zostupnej časti je možné riešiť konzervatívne, predovšetkým agresívnou kontrolou krvného tlaku a frekvencie srdca.

V prípade úspešnej liečby je doživotne dôležitá kontrola krvného tlaku a pravidelné kontroly srdca a aorty ultrazvukom, prípadne CT.