Pacientské príbehy

Radi by sme oslovili pacientov so srdcovo-cievnym ochorením, aby nám posielali ich skúsenosti s liečbou akéhokoľvek srdcovo-cievneho ochorenia. V príbehu popíšte o aké ochorenie sa jedná, akým spôsobom ste boli liečený a kde (v akej nemocnici).

Touto formou chceme priblížiť príbehy s dobrým koncom pre pacientov, ktorí ešte len čakajú na zákrok a môžu mať vzrastajúce obavy.

Ďakujeme.

KONTAKT