Odborní garanti

Príručka pre pacientov po ablačnom výkone

Odborný garant: MUDr. Ing. Viliam Bernát, NÚSCH a.s., Bratislava