Srdcové zlyhávanie

Čo je srdcové zlyhávanie (SZ)?

Srdcové zlyhávanie (alebo srdcová nedostatočnosť) je súbor príznakov (symptómov), kedy sa v dôsledku poruchy srdcovej funkcie nedostatočne prečerpáva krv a srdce tak nie je schopné postačujúco zásobovať telo kyslíkom a živinami.

Srdcové zlyhávanie neznamená, že srdce prestane pracovať. Znamená to, že srdce nedokáže pracovať tak výkonne a účinne, aby uspokojilo potreby tela pacienta.

Srdcové zlyhávanie sa nazýva aj jako srdcová nedostatočnosť.

Koľko ľudí trpí srdcovým zlyhávaním?

Na srdcové zlyhávanie trpí v Európe viac ako 14 miliónov ľudí. Ich počet neustále rastie a očakáva sa, že v roku 2020 sa v Európe prejaví až u 30 miliónov ľudí. Na Slovensku postihuje približne 100 000 ľudí.

Ročne pribudne v Európe približne 300 000 pacientov so srdcovým zlyhávaním.

Prečo rastie výskyt srdcového zlyhávania?

Priemerný vek života sa neustále zvyšuje a srdcové zlyhávanie postihuje najmä starších ľudí. Ľuďom s inými ochoreniami srdca (napr. prekonaný infarkt myokardu) alebo s cievnymi ochoreniami sa dnes poskytuje lepšia zdravotná starostlivosť a účinnejšia liečba. Taktiež oni sa dožívajú vyššieho veku, avšak ich už postihnuté srdce je náchylnejšie srdcovému zlyhávaniu.

Prejavy SZ sa môžu objaviť v ktoromkoľvek veku, avšak pravdepodobnosť výskytu sa zvyšuje s rastúcim vekom. Kým u ľudí do 65 rokov sa uvádza iba 1% populácie, ľudia starší ako 75 rokov už predstavujú 7% a starší ako 85 rokov až 15% (údaje Európskej kardiologickej spoločnosti). U pacientov nad 65 rokov je srdcové zlyhávanie najčastejším dôvodom hospitalizácie; 78% pacientov so SZ je prijatých do nemocnice aspoň dvakrát v roku, pričom pätina z nich je opätovne prijatá počas nasledujúcich 30 dní a až polovica počas najbližších 6 mesiacov. Do jedného roku od prvej hospitalizácie umrie viac ako 20% z týchto pacientov a do piatich rokov z nich umrie až polovica (Štatistické údaje Americkej srdcovej asociácie z roku 1999).

Aké druhy srdcového zlyhávania existujú?

Existuje viacero členení srdcového zlyhávania, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. Medzi najzákladnejšie patrí členenie na chronické srdcové zlyhávanie a akútne srdcové zlyhanie.

Chronické srdcové zlyhávanie predstavuje dlhodobý priebeh (mesiace/roky), kedy sa telo postihnutej osoby snaží kompenzovať nedostatočné prečerpávanie krvi srdcom. Výskyt tejto formy srdcového zlyhávania je častejší, jeho príznaky sa objavujú postupne a časom sa zhoršujú.

Akútne srdcové zlyhávanie sa objavuje náhle (hodiny/dni) a príznaky sú hneď veľmi závažné. Ohrozuje život postihnutej osoby a je potrebný okamžitý lekársky zásah. Vzniká v dôsledku iného, najčastejšie srdcovo-cievneho ochorenia alebo v dôsledku straty schopnosti tela postihnutej osoby kompenzovať chronické srdcové zlyhávanie.

Čo je hlavnou príčinou vzniku srdcového zlyhávania?

Najčastejšími príčinami srdcového zlyhávania sú predošlé alebo pretrvávajúce srdcovo-cievne ochorenia, ktoré viedli k poškodeniu alebo nadmernému zaťažovaniu srdca. V takýchto prípadoch srdcový sval časom ochabne a srdce sa následne zväčší, alebo srdcová strena zhrubne a stratí svoju pružnosť. Komory srdca už nie sú schopné sa rovnako koordinovane alebo rovnako silno stiahnuť, tak ako predtým. Prejaví sa to tým, že sa srdcové komory pri stiahnutí dostatočne nevyprázdňujú. Tým sa neprečerpá dostatok krvi a kyslíka do tela.

Medzi najčastejšie príčiny SZ patria:

 • ischemická choroba srdca ; jej najťažšia forma je poškodenie srdcového svalu v dôsledku infarktu;
 • kardiomyopatie , teda ochorenia srdcového svalu;
 • choroba srdca v dôsledku jeho dlhodobého pumpovania proti zvýšenému krvnému tlaku v tepnách;
 • chlopňové chyby, najmä zúženie chlopní alebo ich spätné prepúšťanie krvi, tzv. regurgitácia;
 • niektoré poruchy srdcového rytmu, keď srdce dlhodobo pracuje pri neadekvátne vysokých frekvenciách (väčšinu času je pulz > 100 min-1 a to aj v pokoji);
 • iné vrodené alebo získané chyby srdca ;

Ako vyzerá srdce, ktoré je postihnuté srdcovým zlyhávaním?

 

srdcove_zlyhavanie

Srdce pri srdcovom zlyhávaní - porovnanie zdravého a postihnutého srdca

srdcove_zlyhavanie

Srdce pri srdcovom zlyhávaní - porovnanie zdravého a postihnutého srdca II


Ako srdce a organizmus pacienta reagujú na srdcové zlyhávanie?

Srdce a organizmus pacienta sa snažia prispôsobiť a kompenzovať nedostatočné množstvo okysličenej krvi v tele zvýšeným výkonom. Táto snaha o kompenzáciu však môže viesť k negativnym dôsledkom, ako napríklad:

 • tachykardia - zvýšená frekvencia srdca
 • hypertrofia - zmohutnenie srdcovej svaloviny
 • dilatácia - zväčšenie srdcových dutín, najmä ľavej komory

Aké sú príznaky srdcového zlyhávania?

Medzi hlavné príznaky patria:

dychavica_srdcove_zlyhavanie

Dýchavica

Dýchavica sa spočiatku prejavuje len pri námahe, v pokročilejších štádiách aj pri ležaní, s úľavou po posadení sa (orthopnoe);

V dôsledku zníženej funkcie vypudenia krvi ľavou komorou (ľavostranné zlyhávanie) sa krv hromadí v pľúcach, a to vedie k dýchavici. Spočiatku sa prejavuje len pri záťaži, neskôr aj v pokoji, najmä v horizontálnej polohe, čo núti postihnutého spať v polosede.

unava_srdcove_zlyhavanie Únava

V dôsledku zníženého zásobenia tkanív živinami sa ľahko pacient unaví a rýchlo sa cíti vyčerpaný.

opuchnute_chodidla_srdcove_zlyhavanie Opuchnuté chodidlá a nohy

V dôsledku zníženého prečerpávacieho výkonu srdca sa v tele udržiavajú tekutiny. Tie sa vplyvom gravitácie hromadia v chodidlách a nohách. Keďže obličky nie sú dostatočne prekrvené, môže dôjsť aj k ich zhoršenému výkonu.

chronicky_kasel_srdcove_zlyhavanie Chronický kašeľ

V dôsledku zadržiavania vody sa často môže vyskytnúť chronický kašeľ. Dochádza k opuchom tkaniva v pľúcach: drobné kvapky vody dráždia pľúca a priedušnicu, čo spôsobuje kašeľ.

tazkosti_pri_namahe_srdcove_zlyhavanie Ťažkosti pri námahe

V dôsledku srdcového zlyhávania pracuje srdce viac aj pri oddychu, čo sa môže prejavovať rýchlejším pulzom, slabosťou a potením sa. Tieto prejavy sa zvýraznia pri námahe.

Mdloby
Záchvatovitá nočná dýchavica a kašeľ (asthma cardiale)

 

Ako sa diagnostikuje srdcové zlyhávanie?

Diagnostiku srdcového zlyhávania môže stanoviť iba lekár.

Rodinná anamnéza
Lekár sa pýta na výskyt srdcového zlyhávania alebo iných srdcovo-cievnych ochorení v rodine.

Životný štýl a prejavy
Lekárovi je nutné popísať príznaky ťažkostí a spätosť príznakov so životným štýlom.

Elektrokardiogram (EKG)
Ako prvé, úvodné vyšetrenie v bežnej kardiologickej ambulancii je vyšetrenie elektrokardiogramu (EKG), najprv v kľudovom režime, potom pri fyzickej aktivite- bežiaci pás alebo stacionárny bicykel. Vyšetrenie EKG má podobu krivky, ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu zachytenú na jednotlivých elektródach EKG-zvodov. Lekár podľa tvarov kriviek dokáže posúdiť, aké prípadné zmeny sú na srdci, zohľadňuje srdcovú frekvenciu, pravidelnosť rytmu, hodnotí tvar, výšku a umiestnenie jednotlivých vĺn krivky.

Ambulantné monitorovanie EKG - Holter monitoring
Holter monitor je externý monitorovací prístroj, ktorý pacient nosí 24 hodín a dlhšie. Tento monitorovací prístroj zaznamenáva srdcovú činnosť, vrátane arytmií (porúch rytmu).

Echokardiografické vyšetrenie (ECHO)
Pomocou tohto vyšetrenia sa formou ultrazvukových vĺn zobrazuje tvar, veľkosť a rozmery dutín srdca. Dokáže sa zmerať  ejekčná frakcia srdca, ktorá vyjadruje čerpaciu funkciu srdca. V súčasnej dobe je možné stanoviť presnú diagnózu väčšiny ochorení srdca, prostredníctvom echokardiografického vyšetrenia.

Röntgenové vyšetrenie hrudníka
Pri tomto vyšetrení sa zobrazí obrys (silueta) srdcového svalu, čo lekárovi umožní stanoviť veľkosť a tvar srdca. V prípade pokročilého srdcového zlyhávania je srdce typicky zväčšené a na röntgenovom snímku sú viditeľné známky tekutín v pľúcach.

Ako sa klasifikuje srdcové zlyhávanie?

Srdcové zlyhávanie sa hodnotí podľa tzv. NYHA klasifikácie (z angl. New York Heart Association) zaradením do jednej zo štyroch tried, ktoré predstavujú spôsob pre označenie miery závažnosti srdcového zlyhávania.

Pokiaľ má pacient problémy s dýchaním už po prejdení niekoľkých metrov a väčšinu času sa cíti slabý a je pripútaný na lôžko, pravdepodobne ho lekár zaradí do NYHA triedy III alebo IV. Pokiaľ lekár pacienta zaradil do NYHA triedy I alebo II, často ani pacient nemusí vedieť o srdcovom zlyhávaní alebo sa príznaky môžu prejavovať len pri ťažkej fyzickej záťaži.

NYHA_srdcove_zlyhavanie

Trieda I

Bez obmedzení pri bežnej fyzickej námahe, pacient zvláda prácu ako odhadzovanie snehu, rekreačné lyžovanie, ľahký beh.

NYHA_srdcove_zlyhavanie

Trieda II

Ľahké obmedzenia pri bežnej fyzickej námahe (napr. pri stúpaní do schodov), pacient zvláda prácu na záhrade, rýchlu chôdzu a sexuálny život bez obmedzení.

NYHA_srdcove_zlyhavanie

Trieda III

Značné obmedzenia pri bežnej fyzickej námahe (napr. už pri chôdzi), pacient zvláda základné domáce práce, pokojnú chôdzu a dokáže sa bez ťažkostí obliecť.

NYHA_srdcove_zlyhavanie

Trieda IV

Pacient nie je schopný vykonať žiadnu fyzickú aktivitu bez príznakov napr. môže mať problém už len s prechodom do vedľajšej izby.

 

Ako sa lieči srdcové zlyhávanie?

Cieľom liečby srdcového zlyhávania je jednak liečba ochorenia choroby, ktorá srdcové zlyhávanie spôsobila, ako aj kontrola či podpora srdcovej činnosti, ochrana srdca a predchádzanie zhoršovaniu ochorenia.

Optimálna liečba srdcového ochorenia je kombináciou viacerých faktorov. Taktiež samotný pacient môže aktívne prispieť k liečbe:

 • zmenou životného štýlu;
 • obmedzením alebo úplným vynechaním solenia;
 • upravením telesnej hmotnosti (v prípade nadváhy);
 • znížením požívania alkoholu a úplným prestaním fajčenia;
 • informovaním kardiológa o užívaní niektorých liekov (niektoré lieky môžu negatívne ovplyvniť zdravotný stav, najmä v kombinácii s inými);

Pokiaľ lekár zaradí pacienta do triedy s pokročilým srdcovým zlyhávaním, je dôležité obmedziť prívod tekutín podľa odporúčaní lekára. Taktiež by sa pacient mal vyhýbať vysokým nadmorským výškam a dlhším pobytom na veľmi horúcich alebo vlhkých miestach.

Pri srdcovom zlyhávaní lekár pacientovi odporučí jednu alebo kombináciu viacerých nasledujúcich terapií:

Medikamentózna liečba
 • Diuretiká – pôsobia na obličky a vedú k zvýšenému močeniu
 • ACE inhibítory – znižujú krvný tlak
 • Beta-blokátory – znižujú nároky srdca na záťaž znižujú krvný tlak a rýchlosť srdcovej frekvencie
 • Iné (inotropné lieky, digoxín a pod.)

Prístrojová liečba

 • Implantovateľný defibrilátor s možnosťou resynchronizačnej liečby srdca (CRT-D) (link na resynchronizačná liečba srdca)
 • Implantovateľný kardiostimulátor s možnosťou resynchronizačnej liečby srdca (CRT-P) (link na resynchronizačná liečba srdca)
 • Náhrada srdcovej chlopne

Transplantácia srdca

hore