Ochorenia srdcových chlopní

Zdravé srdcové chlopne vykonávajú vynikajúcu mechanickú funkciu, otvárajú sa a zatvárajú sa s každým úderom srdca, ročne približne 40 milión krát. Za celý život sa otvoria a zatvoria približne 2,5 bilión krát. Stáva sa však, že srdcové chlopne nepracujú tak ako majú. U detí sa môžeme stretnúť s kongenitálnymi defektmi, ktoré skôr či neskôr vyústia do ochorenia srdcových chlopní. Niektoré ochorenia ako napríklad reumatická horúčka, môže tiež poškodiť funkčnosť srdcových chlopní, a to až tak, že bude musieť dôjsť k ich rekonštrukcii či náhrade.

Hlavné príčiny ochorenia srdcových chlopní:

 • Zápalové ochorenia
  • reumatická horúčka,
  • zápal endokardu a chlopní (endokarditída),
  • iné zápalové ochorenia, ako sú napr.
  • reumatoidná artritída,
  • zápalové ochorenie kĺbov postihujúce najmä kĺby chrbtice, krížov a väčšie kĺby končatín (ankylozujúca spondylitída alebo tzv.Bechterevova choroba),
  • zápal hrubého čreva sprevádzaný tvorbou vredov (ulcerózna kolitída).
 • Degeneratívne ochorenia;
  Úrazy hrudníka;
  Vrodené srdcové chyby;

Hlavné prejavy ochorenia srdcových chlopní:

Medzi hlavné prejavy ochorenia srdcových chlopní patria únava, sťažené dýchanie a bolesti na hrudníku. Potvrdiť, resp. vyvrátiť podozrenie na toto ochorenie je možné pomocou lekárskeho vyšetrenia posluchom (srdcové šelesty), röntgenovej snímky hrudníka, EKG (elektrokardiogram), echokardiografického alebo katetrizačného vyšetrenia.

Chlopňové chyby predstavujú skupinu ochorení postihujúcich štruktúru a funkciu chlopňového aparátu srdca. Prejavujú sa vo forme stenózy alebo insuficiencie (a následne regurgitácie), prípadne oboma súčasne (viď nižšie).

Stenóza je zúženie chlopne. V dôsledku zúženia musí srdce prečerpávať krv pri zvýšenom odpore, čo vedie k zhrubnutiu svaloviny srdca (myokard). Pri aortálnej stenóze dochádza k zhrubnutiu svaloviny ľavej komory; pri mitrálnej zasa k zhrubnutiu svaloviny ľavej predsiene. Výsledkom je nedostatočné zásobovanie tela kyslíkom a živinami a pri pretrvávaní ochorenia sa výrazne zhoršujú prejavy srdcového zlyhávania.

Pojem insuficiencia opisuje nedovieravosť chlopne, ktorá nie je schopná sa úplne zatvoriť. Pri nedovieravosti dochádza k spätnému toku krvi (regurgitácia) a chlopňa stráca svoju funkciu jednosmerného ventilu. Do obehu sa preto dostane pri jednom zmrštení ľavej komory menší objem krvi. Pokiaľ tento stav dlhodobo pretrváva, opäť sa výrazne zhoršia prejavy srdcového zlyhávania.

 

hore