Náhla kardiálna smrť

Čo je to Náhla kardiálna smrť (NKS)?

Človek náhle upadne do bezvedomia a bez rýchleho a účinného zásahu končí smrťou. Čas a miesto katastrofy nie sú predvídateľné.

Náhla srdcová smrť nie je to isté ako srdcový infarkt . Termínom srdcový infarkt (infarkt myokardu) sa označuje odumreté tkanivo srdcového svalu v dôsledku jeho nedokrvenia. Ak prirovnáme srdce k domu, tak náhla srdcová smrť vyplýva z poruchy elektriny a srdcový infarkt z poruchy potrubia.

Čo je príčinou NKS?

Takmer každé známe srdcové ochorenie môže viesť k NKS. Najčastejším dôvodom náhleho úmrtia u nás je predchádzajúce srdcovo-cievne ochorenie, najmä aterosklerotické poškodenie srdcových tepien (ischemická choroba srdca, kam sa zaraďuje aj srdcový infarkt). Asi polovica úmrtí v dôsledku ischemickej choroby srdca (ICHS) je náhla a nečakaná. Rovnako vysoké riziko NKS je aj u ľudí so zlyhávaním srdcových komôr z iných príčin ako je ICHS.

S čím je NKS spojená?

S náhlym zastavením srdca sa spája veľmi rýchla činnosť srdcových komôr, tzv. komorová tachykardia a fibrilácia komôr (mihanie komôr).

Pri komorovej tachykardii je elektrická aktivita srdca tak rýchla, že komory sa nestíhajú účinne sťahovať a vyvrhnúť dostatočný objem krvi do tela. Napriek vysokej frekvencii srdcových komôr sa paradoxne cirkulácia krvi nebezpečne spomaľuje. Človek pociťuje rýchly pulz (ktorý ťažšie nahmatá), vynechávania pulzu a závrate. Srdce neprivádza dostatok okysličenej krvi do mozgových a telových tkanív, čo môže viesť k bezvedomiu a bez lekárskeho zásahu až k smrti postihnutej osoby. Rýchla komorová tachykardia bez okamžitej liečby môže degenerovať v krátkom čase do komorovej fibrilácie.

Pri fibrilácii komôr sa srdcový sval prakticky nesťahuje. Komory srdca sa rýchlo a chaoticky chvejú a cirkulácia krvi stojí. Pacient veľmi rýchlo upadá do bezvedomia a bez okamžitej pomoci náhle umiera.

Komorová tachykardia a fibrilácia komôr sú v pozadí približne 85% prípadov náhlej kardiálnej smrti.

Koľko ľudí postihuje NKS?

Ročne zomrie iba v USA a Európe náhlou kardiálnou smrťou (NKS) viac ako 700 000 ľudí, čo je viac ako 1 900 ľudí denne. Štatistiky zo Spojených štátov amerických jasne hovoria, že počet úmrtí na NSS sa rovná počtu úmrtí na mozgovú porážku + rakovinu pľúc + rakovinu prsníka + AIDS + automobilové nehody + požiare.

Niekoľko faktov o náhlej srdcovej smrti

 • Náhla srdcová smrť je závažný zdravotný problém, který si ročne vyžiada viac ako 700 000 životov v USA a Európe. Je to viac ako jeden vyhasnutý život každých 45 sekúnd.
 • Na Slovensku, podobne ako v celej Európe a Severnej Amerike sú hlavnou príčinou smrti srdcovo-cievne choroby, z ktorých najviac končí náhlou srdcovou smrťou.
 • 2/3 ľudí, ktorí zomrú na náhlu srdcovú smrť, nemajú žiadne predošlé príznaky srdcovo-cievneho ochorenia.
 • 19 z 20 ľudí umrie ešte skôr, ako sa k nim dostaví prvá zdravotná pomoc alebo sa dostanú na pohotovosť.
 • Implantovateľný defibrilátor dokáže s viac ako 95% účinnosťou odvrátiť riziko náhlej srdcovej smrti, ale z tých pacientov, ktorým by mohol pomôcť, má implantovaný defibrilátor iba 35% pacientov v USA a menej ako 10% v Európe!

Aké sú rizikové faktory náhlej kardiálnej smrti?

Náhla kardiálna smrť neprichádza náhodne – väčšina obetí má srdcovo-cievne ochorenia, hoci o nich nemusí vedieť. Náhla kardiálna smrť môže byť ich prvým prejavom.

 • Ischemická choroba srdca (ICHS): je nedostatočné prekrvenie srdcového svalu v dôsledku zúženia (resp. uzavretia) srdcových tepien (koronárne tepny). Výsledkom je nedostatočný prívod kyslíka a živín do srdcového svalu. Najznámejšími formami sú angina pectoris (bolesť v hrudi) a srdcový infarkt (link na IM) (odumreté srdcové tkanivo v dôsledku nedokrvenia z dôvodu upchania tepny, pričom vznikajú jazvy).
 • Ateroskleróza: ukladanie tukových plátov na vnútorné steny tepien. Tým sa lúmen tepien výrazne zužuje. Ateroskleróza je hlavnou príčinou ICHS.
 • Zmohutnenie srdcovej svaloviny: týka sa najmä ľavej srdcovej komory, resp. medzikomorovej priehradky. Dôvodom môžu byť vysoký krvný tlak, ochorenia srdcových chlopní alebo kardiomyopatia.
 • Nedostatočná čerpacia funkcia srdca (chronické zlyhanie srdca): vzniká v dôsledku prekonaného srdcového infarktu a následného zväčšenia komôr srdca, neliečeného alebo zle liečeného vysokého krvného tlaku, ale aj v neskorších štádiách vrodených a získaných srdcových chýb. Takto zväčšené komory nie sú schopné efektívne prečerpávať krv.
 • Poruchy srdcového rytmu (arytmie): porucha rytmu sa vyskytne, keď elektrický systém srdca neprevádza impulz správne. Pokiaľ arytmia pretrváva, môže znemožniť srdcu pumpovať do tela dostatok krvi.
 • Rodinná anamnéza a niektoré vrodené ochorenia ciev, srdcovej svaloviny alebo vodivého systému srdca.
 • Lieky: za určitých podmienok môžu niektoré lieky vyvolať poruchy srdcového rytmu vedúce k náhlej srdcovej smrti, teda môžu mať nežiaduci, tzv. pro-arytmický účinok.
 • Dlhodobé požívanie alkoholu a iných návykových látok.

Až 90% ľudí, ktorí umreli náhlou kardiálnou smrťou mali zúžené dve až tri hlavné srdcové tepny. U 70% týchto ľudí sa zistili jazvy po prekonanom srdcovom infarkte. Z toho vyplýva, že hlavné rizikové faktory pre NKS sú podobné ako pre aterosklerózu: vysoký krvný tlak a cholesterol, stres, zlá životospráva, nedostatok pohybu a obezita, fajčenie, vek, cukrovka a pozitívna rodinná

Zmena životosprávy a minimalizácia rizikových faktorov výrazne napomôžu v prevencii NKS.

Je dokázané, že ateroskleróza začína už v detstve. Preto je potrebné si uvedomiť, že „pestovanie“ rizikových faktorov NKS začína už v mladosti. Myslieť si, že je po rokoch možné plne zvrátiť ich prejavy zmenou životosprávy je ako dúfať, že je možné sa zastaviť v dlhom, strmom a šmykľavom tobogáne a vyšplhať sa opäť hore. Zmena životosprávy a dôsledné vyvarovanie sa všetkých rizikových faktorov len výrazne zníži ďalšie napredovanie a značne spomalí priebeh srdcovo-cievnych ochorení.

Obmedzenie zlozvykov je nevyhnutným doplňujúcim faktorom pri liečbe srdcovo-cievnych ochorení.

Aké sú príznaky NKS?

Znaky a príznaky, ktoré môžu naznačovať, že človek je vystavený zvýšenému riziku náhlej kardiálnej smrti:

 • nezvyčajne rýchla frekvencia srdca (tachykardia), ktorá sa samovoľne vyskytne a aj prestane, dokonca aj keď je človek v pokoji
 • opakované odpadávanie (tzv. synkopa) neznámej príčiny
 • opakované závažné poruchy rytmu

Ako podať prvú pomoc při NKS?

Náhle srdcové zastavenie je možné odvrátiť, pokiaľ bude postihnutej osobe poskytnutá okamžitá kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie vonkajšou masážou srdca a dýchaním z úst do úst) a včasná defibrilácia. V opačnom prípade člověk do niekoľkých minút umiera.

Ako postupovať pri prvej pomoci?

 • Okamžite začnite vonkajšiu masáž srdca a dýchanie z úst do úst (cyklus 15 stlačení hrudníka a 2 vdychov).
 • Volajte pomoc. Číslo záchrannej zdravotnej služby je 112. Je nevyhnutné, aby bol postihnutej osobe čo najskôr aplikovaný výboj z defibrilátora!
 • Pokračujte v oživovaní, kým nepríde zdravotná pomoc.
 • V prípade, že je vedľa vás ďalšia osoba, požiadajte ju nahmatať postihnutej osobe pulz na krčnej tepne alebo na vnútornej strane zápästia.

Myslíte si, že ste rizikový/á pacient/ka?

Pokiaľ máte podozrenie, že by ste mohli byť vystavený/á zvýšenému riziku náhlej kardiálnej smrti, oznámte to svojmu lekárovi, ktorý vám pomôže stanoviť mieru vášho ochorenia a odporučí vám liečbu, ktorá zníži riziko úmrtia na náhle zastavenie srdca.

Človek, ktorého postihne náhle zastavenie srdca a nie je mu poskytnutá okamžitá pomoc, spravidla umiera v priebehu niekoľkých minút, pričom do bezvedomia upadne už o 30-90 sekúnd. Bez vhodného zásahu prežije náhle zastavenie srdca menej ako 5% ľudí.

Ako vie lekár, či je pacient vystavený zvýšenému riziku náhlej kardiálnej smrti?

 • nízka ejekčná frakcia (link na slovník)
 • závažné poruchy srdcového rytmu
 • pokročilá forma ischemickej choroby srdca

Ako sa diagnostikuje riziko NKS?

Elektrokardiogram (EKG)

EKG je bezbolestné vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v pokoji alebo aj pri záťaži. Na hruď pacienta sa upevnia elektródy. Prostredníctvom nich sa zaznamenáva elektrická aktivita srdca, ktorá sa na monitore EKG prístroja zobrazuje vo forme kriviek. Pomocou EKG sa dajú zistiť prejavy ischémie srdcového svalu, poruchy rytmu a abnormality elektrickej aktivity srdca; niektoré naznačujú zvýšené riziko náhlej kardiálnej smrti.

Echokardiografické vyšetrenie

Pomocou ultrazvukových vĺn sa dynamicky zobrazuje tvar, veľkosť a rozmery dutín srdca. Neinvazívnym spôsobom sa dokáže zmerať ejekčná frakcia srdca. Na základe výsledkov tohto vyšetrenia lekár určí, či je nutné urobiť aj ďalšie testy.

Ambulantné monitorovanie EKG - Holterovské monitorovanie

Holterov monitor je externý monitorovací prístroj vo veľkosti Walkmanu, ktorý pacient nosí 24 hodín alebo dlhšie. Tento monitorovací prístroj zaznamenáva srdcovú činnosť, vrátane prekonávaných porúch rytmu. Lekár urobí analýzu záznamu a určí, či a aké abnormálne rytmy boli zachytené v danom období.

Elektrofyziologické vyšetrenie EFV (EPS, z angl. Electrophysiological Study)

EFV sa vykonáva v nemocnici a slúži k rozpoznaniu a meraniu typov elektrických signálov v srdci. Pri tomto vyšetrení zavedie pri lokálnom znecitlivení lekár do srdca elektródy (vodiče), ktoré v ňom zaznamenávajú elektrické signály. Lekár cez tieto vodiče tiež dokáže stimulovať srdce, aby zistil, či a aká arytmia môže u pacienta vznikať. Na základe výsledku tohto vyšetrenia môže lekár lepšie rozpoznať, či je pacient náchylný k závažnej poruche srdcového rytmu.

Ako sa robí prevencia NKS?

Je zrejmé, že kľúčom k predchádzaniu NKS je prevencia. Samozrejme prevencia, o ktorej sa zväčša dozvedáme z médií – abstinencia fajčenia, redukcia hmotnosti, liečba poruch metabolizmu cholesterolu a tukov, vysokého krvného tlaku a cukrovky – je v širokom ponímaní aj prevenciou náhlej srdcovej smrti. Tento druh široko ponímanej prevencie sa však týka predovšetkým dnešnej mladej generácie - „teens“ a „twens“ – ktorá by pri dodržovaní predpísaných zásad prevencie mala o niekoľko desiatok rokov menej trpieť ochoreniami srdca a ciev a dlhšie žiť.

Najúčinnejšou prevenciou NKS je implantovateľný defibrilátor. Liečbu implantovateľným defibrilátorom indikuje lekár – špecialista na poruchy rytmu, ktorý súčasne rozhoduje aj o ďalších diagnostických a liečebných postupoch. Ich cieľom je komplexná prevencia náhlej srdcovej smrti.

Ako sa lieči NKS?

Prístrojová liečba

Ablačná liečba