Ischemická choroba srdca

Ischemická choroba srdca (ICHS) je najčastejšie ochorenie srdca, ktorého podstatou je nedostatočné prekrvenie srdcového svalu (myokardu) v dôsledku zúženia, resp. úplného upchania koronárnych tepien. Výsledkom je nedostatočný prívod kyslíka a živín do postihnutej časti myokardu.

Najznámejšími formami ICHS sú angina pectoris (bolesť v hrudi) a infarkt myokardu, ktoré sa radia medzi tzv. algické (bolestivé) formy. ICHS sa môže prejavovať aj poruchami srdcového rytmu (arytmie) a srdcovým zlyhávaním. Hlavnou príčinou srdcovej ischémie (nedokrvenie) je ateroskleróza. Väčšina ľudí s ICHS nemá aj desiatky rokov žiadne príznaky ochorenia. Prvým prejavom býva často „náhly“ infarkt myokardu alebo náhla kardiálna smrť.