Predchádzanie infarktu myokardu

Optimálne parametre1 sú vždy do istej miery zavádzajúce a nie je možné ich aplikovať na všetkých rovnakým spôsobom. Avšak s vedomím individuálnych rozdielov je možné odporučiť nasledujúce:

  • hodnotu celkového cholesterolu pod 5 mmol/l
  • hodnotu LDL cholesterolu pod 3 mmol/l
  • hodnotu glykémie (hladiny cukru) pod 6 mmol/l
  • hodnotu krvného tlaku pod 140/90 mmHg
  • hodnotu BMI pod 25kg/m2 (body mass index)
  • nefajčiť (ani pasívne)
  • denne vykonávať fyzickú aktivitu aspoň 30 minút
  • dodržiavať pestrú stravu s preferenciou ovocia a zeleniny, cereálií, rybieho mäsa, chudého mäsa
  • nahradenie živočíšnych tukov rastlinnými

Vyššie uvedené hodnoty platia za predpokladu nezvýšeného kardiovaskulárneho rizika. Pokiaľ sa v rodine vyskytujú kardiovaskulárne ochorenia v súvislosti s aterosklerózou objavujúcej sa v nižšom veku (do 60 rokov), patriční trpí cukrovkou alebo už boli nájdené známky pokročilej aterosklerózy, potom sú tieto opatrenia o to prísnejšie.

zdravy_zivotny_styl

____________________________________________________________________________________________

1. Josef Veselka, Ischemická choroba srdeční, angina pectoris, akutní infarkt myokardu – příznaky, diagnostika a léčba