Medikamentózna liečba akútneho infarktu myokardu

Medikamentózna liečba sa nazýva tiež ako trombolýza tz. rozpúšťanie trombu. Používa sa samostatne alebo v kombinácii s ostatnými možnosťami liečby.  Samotná nedokáže vyriešiť stenózu (spriechodniť zablokované miesta ciev). Dokáž však v kombinácii tiež redukovať symptómy ako sú bolesť na hrudníku, bolesť dolných končatín, klaudikácie, hypertenziu.

Aplikuje sa látka, ktorá je schopná rozpúšťať krvné zrazeniny tzv. fibrinolytiká alebo trombolytiká. Liek sa podáva vnútrožilovou infúziou. Dĺžka podávania je od 60 do 90 minút. Od začiatku aplikácie dokáže spriechodniť približne 60% uzavretých tepien.

Hlavná výhoda tohto spôsobu je to, že sa dá aplikovať prakticky kdekoľvek, t.j. nie je potreba špecializovaného intervenčného pracoviska.

Táto metóda má, ale aj svoje nevýhody. Často sa nepodarí úplne spriechodniť blokádu v tepne, a keď sa aj podarí spriechodniť blokádu, nepodarí sa zabezpečiť prietok postihnutou tepnou v dostatočnej kvalite.

Kontraindikácie tejto liečby sú nasledujúce:

  • krvácanie do mozgu;
  • gastrointestinálne krvácanie v uplynulom mesiaci;
  • chronické krvácavé poruchy;
  • disekujúca aneuryzma aorty;
  • tehotenstvo;
  • antikoagulačná liečba;

Pred medikamentóznou liečbou sa v súčasnosti uprednostňuje perkutánna koronárna intervencia . Pri rozhodovaní o okamžitom použití trombolýzy, dôležitú úlohu zohráva faktor času. Pokiaľ je možné zrealizovať perkutánnu koronárnu intervenciu do 120 minút, zcäčša sa trombolýza nepodáva.