Ateroskleróza

Je hlavnou príčinou IM. Ide o degeneratívne ochorenie tepien, pri ktorom sa v ich vnútornej  výstelke  ukladajú tukové depozity, cholesterol, odpadové látky bunkového  metabolizmu, vápnik a iné substancie a vytvárajú tak v stenách stredne veľkých a veľkých tepien aterosklerotický plát.

Časom tento plát silnie a rastie, čo vedie k zúženiu tepny. Zúženie tepny spôsobí zníženie alebo až zastavenie prietoku krvi. Niektoré pláty samotné nespôsobia zastavenie prietoku krvi, ale môže sa z nich časť uvoľniť do krvného riečiska a táto uvoľnená zrazenina môže náhle zablokovať cievu. Podľa toho o aký typ aterosklerotického plátu sa jedná, hovoríme o stabilnom pláte (zväčšovaním zužuje priestor v cieve) a nestabilnom pláte (spôsobuje viac komplikácií a je hlavnou príčinou akútnych koronárnych syndrómov, časť plátu sa uvoľní do krvného riečiska a spôsobí náhle zablokovanie cievy). V každom prípade sa však jedná o boj s časom, pretože srdcový sval je veľmi citlivý na nedostatok kyslíku a k odumretiu srdcových buniek pri uzavretí koronárnej tepny dochádza počas niekoľkých hodín.

Tepny dospelých jedincov sú do určitej miery postihnuté aterosklerózou. U „zdravých“ jedincov sa jedná o minimálne a takmer neviditeľné pláty. Chorí so symptomatickou angínou pektoris majú aterosklerotické pláty, ktoré zužujú tepnu o viac ako 50%.

ateroskleroticky_plat

 

hore