Infarkt myokardu

Čo je to akútny infarkt myokardu?

Akútny infarkt myokardu (akútny srdcový infarkt) je stav, pri ktorom dochádza k odumretiu určitého množstva srdcového svalu v dôsledku nedostatku prítoku krvi do srdcového svalu. Ľudské telo nevie nahradiť tieto odumreté bunky iným svalovými bunkami. Naopak v mieste infarktového ložiska vzniká jazva. Vzhľadom k tomu, že srdce pracuje ako pumpa (neprestajne pumpuje krv ku všetkým bunkám ľudského tela), tak každá strata svalových buniek vedie k zhoršeniu funkcie srdca.

Čo je hlavnou príčinou vzniku IM?

Prevažná väčšina IM je zapríčinená vznikom krvnej zrazeniny (trombu) v koronárnych artériách, ako dôsledku aterosklerózy a aterosklerotického plátu.

Trombotická oklúzia v artérii vedie k nekróze a k infarktu myokardu:

zablokovana_lava_koronarna_arteria

 

Aké rizikové faktory vedú k vzniku IM?

Je veľké množstvo rizikových faktorov, ktoré môžu zväčšiť pravdepodobnosť vzniku aterosklerózy a následne k infarktu myokardu. Uvádzame tie najdôležitejšie rizikové faktory, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v populácii.

Modifikovateľné rizikové faktory

Genetické faktory

Vysoká hladina cholesterolu v krvi

Vek

Fajčenie

Pohlavie

Hypertenzia (vysoký krvný tlak)

Genetická predispozícia

Diabetes mellitus (cukrovka)

Rodinná anamnéza

Obezita najmä abdominálna obezita

 

Sedavý spôsob života

 

Strava chudobná na ovocie a zeleninu

 

Nadmerná konzumácia alkoholu

 

Psychický stres

 


Riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia je vysoko závislé od genetických faktorov ako sú vek a pohlavie. Je klinicky preukázané, že riziku vzniku kardiovaskulárnych ochorení sa zvyšuje po 40 roku života a riziko je vyššie u mužov (49% pravdepodobnosť u mužov a 32% u žien)1.

Optimálne parametre

Aké sú príznaky IM?

 • diskomfort alebo bolesť za hrudnou kosťou nad 20 min. ;
 • tlak alebo pálenie, často s vyžarovaním do krku, čeľuste, medzi lopatky, do horných končatín ;
 • žiadny alebo minimálny účinok nitroglicerínu  ;
 • časté sprievodné príznaky: nevoľnosť, zvracanie, studený pot, strach zo smrti („horror mortis“), celková slabosť až strata vedomia ;
 • bolesť spravidla nereaguje na podanie bežných liekov používaných pri liečbe bolesti ani na podanie liekov „na srdce“, ktoré užívajú niektorí chronickí pacienti ;

Je potrebné zdôrazniť, že približne štvrtina infarktov myokardu má odlišné netypické príznaky, ktoré si pacient nemusí všimnúť.

Miesta a intenzita, kde najčastejšie vyžaruje bolesť:

bolest_na_hrudi

Čo treba robiť, ak človek pociťuje príznaky IM?

 • pokiaľ človek na sebe spozoruje niektorí z vyššie uvedených príznakov, okamžite treba zavolať 112 ;
 • v prípade, že nie je možné spojiť sa so záchrannou službou, treba požiadať niekoho o odvoz do nemocnice ;
 • je žiadané vyhnúť sa šoférovaniu, nakoľko sa tým môžu spôsobiť vážnejšie následky najmä tretím osobám ;
 • je vhodné zotrvať v prítomnosti inej osoby ;
 • treba zostať v pokoji, bez ďalšej námahy, ktorá by zvyšovala nároky srdca na spotrebu kyslíku ;
 • spomedzi liekov je vhodné vziať si liek obsahujúci kyselinu acetylsalicytovú (Anopyrin, Acylpyrin, Aspirin), prípadne lieky na ukľudnenie proti bolesti, s úžívaním iných liekov je vhodné počkať na príchod lekára ;
 • príznaky v žiadnom prípade netreba podceňovať a je dobré okamžite volať 112, môže sa tak predísť fatálnym následkom ;

112

Ako sa diagnostikuje akútny infarkt myokardu?

V prípade, že lekár má podozrenie na ochorenie koronárnych ciev, použije na diagnostiku niekoľko testov a fyzikálnych vyšetrení. Používajú sa neinvazívne aj invazívne diagnostické procesy.

Ako sa lieči akútny infarkt myokardu?

Cieľom liečby je znovu spriechodniť zablokované miesto. Existuje niekoľko možností liečby, Lekár odporučí najlepšiu a najvhodnejšiu variantu na základe zistených výsledkov v diagnostickom procese. Lekár vždy komplexne zhodnotí pacienta, vzhľadom na celkový zdravotný stav a životný štýl , a na základe toho určí vhodnú liečbu.

Možnosti liečby:

Aký režim bude mať pacient po prepustení z nemocnice?

Pacient musí svoj denný režim konzultovať s odborným personálom. Po dohode s ošetrujúcim lekárom pacient postupne zvyšuje denné dávky záťaže. Pri nekomplikovanom priebehu je pacient po približne jednom mesiaci schopný rovnakej záťaže ako pred infarktom. Pacient sa zvyčajne podrobuje záťažovým testom a fyzickej rehabilitácii.

Je potrebné upraviť životosprávu?

Vždy je potrebné mať na pamäti rizikové faktory, ktoré aterosklerózu spôsobujú. Vysoká hladina cholesterolu, cukrovka, vysoký krvný tlak, fajčenie, obezita, stres, to sú všetko riziká, ktoré je možné ovplyvniť pomocou liečiv a životosprávy. Dodržovanie zásad správnej životosprávy preukázateľne vedie k predĺženiu a skvalitneniu život po prekonanom infarkte myokardu.

Ako dodržiavať správnu životosprávu?

 • Nefajčiť;
 • Znížiť hmotnosť, zmierniť obezitu;
 • Vylúčiť živočíšne tuky z jedálneho lístka;
 • Znížiť stresovú záťaž;
 • Pravidelný a aktívny pohyb (po  konzultácii s lekárom);
 • Alkohol piť v obmedzenom množstve ak vôbec (po konzultácii s lekárom);

Bude obmedzená sexuálna aktivita pacienta?

Obmedzenie sexuálnej aktivity pacienta je posudzované individuálne, pričom sa prihliada na vek pacienta, životný štýl a rozsah aterosklerózy. Pacient sa podrobí záťažovému testu a pokiaľ je schopný zvládnuť strednú záťaž, potom sú pre neho sexuálne aktivity bezpečné. Všetko však treba konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Bude môcť pacient po infarkte myokardu športovať?

Stav pacienta vhodný na športovanie sa posudzuje individuálne. Väčšinou je kontrolovaná fyzická aktivita prospešná pre každého pacienta. Pacient sa podrobí záťažovému testu a s ošetrujúcim lekárom prehodnotí možnosť aktívneho športu.

hore

_________________________________________________________________________________________________________

1. Rosamund W, Flegal K, Friday G, et al. Heart Disease and Stroke Statistics - 2007 Update. Circulation. 2007;115:e69-e171