Angína pektoris

Angína pektoris je opakujúca sa tlaková alebo pálivá bolesť za hrudnou kosťou. Väčšinou ju ľudia vnímajú ako napätie, bolesť, nepríjemný tlak. Bolesť môže vystreľovať aj do ľavej ruky, do chrbta, krku, čeľuste či do žalúdka. Angína pektoris sa objavuje pri nedostatočnom zásobení srdcového svalu krvou a kyslíkom. Hlavnou príčinou vzniku angíny pektoris je ateroskleróza. Objavuje sa pri nedostatočnom zásobení srdcového svalu krvou a kyslíkom.

Čo je hlavnou príčinou vzniku IM?

Vznik angíny pektoris podobne ako aj infarktu vyvoláva nedostatočný prietok krvi v srdcovom svale. Pri angíne je prietok nižší najmä vtedy, keď srdce musí ťažšie pracovať. Hlavnou príčinou vzniku angíny pektoris, podobne ako infarktu, je ateroskleróza. Ateroskleróza je degeneratívne ochorenie tepien, pri ktorom sa v ich vnútornej  výstelke  ukladajú tukové depozity, cholesterol, odpadové látky bunkového  metabolizmu, vápnik a iné substancie a vytvárajú tak v stenách stredne veľkých a veľkých tepien aterosklerotický plát.

Ako sa lieči angína pektoris?

Cieľom liečby je uľaviť alebo predchádzať nepríjemným pocitom spevádzajúcim angínu pektoris. Existuje niekoľko možností liečby.

Nnajjednoduchšou liečbou je medikamentózna liečba. Nitroglycerín sa zvyčajne užíva v tabletkách, ktoré sa vkladajú pod jazyk a účinkujú rýchlo. Ďalšími spôsobmi liečby sú iné medikamenty – napr. beta-blokátory alebo blokátory kanálov vápnika, ktoré znižujú záťaž pri cvičení tým, že spomaľujú frekvenciu srdca a znižujú krvný tlak.

Ak je medikamentózna liečba neúspešná je možná koronárna angioplastika alebo operácia – bypass koronárnej tepny.


Ako sa diagnostikuje angína pektoris?

V prípade, že lekár má podozrenie na angínu pektoris, použije na diagnostiku niekoľko testov a fyzikálnych vyšetrení. Používajú sa neinvazívne aj invazívne diagnostické procesy.


Aké rizikové faktory vedú k angíne pektoris?

Je veľké množstvo rizikových faktorov, ktoré môžu zväčšiť pravdepodobnosť vzniku aterosklerózy a následne angíne pektoris či k infarktu myokardu. Uvádzame tie najdôležitejšie rizikové faktory, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v populácii.

Modifikovateľné rizikové faktory

Genetické faktory

Vysoká hladina cholesterolu v krvi

Vek

Fajčenie

Pohlavie

Hypertenzia (vysoký krvný tlak)

Genetická predispozícia

Diabetes mellitus (cukrovka)

Rodinná anamnéza

Obezita najmä abdominálna obezita

 

Sedavý spôsob života

 

Strava chudobná na ovocie a zeleninu

 

Nadmerná konzumácia alkoholu

 

Psychický stres

 

Fyzická aktivita

Emocionálne výkyvy

 

hore