Disekcia aorty

Disekcia aorty je veľmi závažné, prevažne akútne ochorenie, ktoré je spojené s vysokou úmrtnosťou. Disekcia aorty napriek moderným diagnostickým metodikám zostáva v mnohých prípadoch nerozpoznanou príčinou úmrtia. Častejšie postihuje mužov ako ženy. Najčastejším predispozičným faktorom je nedostatočne kontrolovaný alebo neliečený vysoký tlak.

Ochorenie zväčša začína ako krutá bolesť na hrudníku alebo medzi lopatkami, avšak svojimi prejavmi môže imitovať akékoľvek iné akútne chirurgické, aj nechirurgické ochorenie.

Disekcia aorty vzniká roztrhnutím vnútornej steny aorty a postupom krvi tzv. falošným kanálom medzi vnútornou a vonkajšou vrstvou steny aorty. Môže postihovať celú dĺžku aorty alebo len jej časť. Fatálnou komplikáciou ochorenia môže byť nedokrvenie životne dôležitých orgánov.

Disekcia vzostupnej časti aorty (úsek aorty medzi srdcom a oblúkom aorty) je prakticky vždy indikáciou k urýchlenej chirurgickej liečbe. Nakoľko ide o veľmi závažné ochorenie s variabilným postihnutím a kvalitou postihnutých štruktúr, aj skorá a adekvátna chirurgická liečba je zaťažená vysokou úmrtnosťou. Iba 5% prípadov prechádza do chronickej fázy a 95% neliečených prípadov končí úmrtím.

Možnou metódou chirurgickej liečby spočíva v odstránení poškodenej časti aorty a náhradou za cievnu protézu.

Disekciu zostupnej časti je možné riešiť konzervatívne, predovšetkým agresívnou kontrolou krvného tlaku a frekvencie srdca.

V prípade úspešnej liečby je doživotne dôležitá kontrola krvného tlaku a pravidelné kontroly srdca a aorty ultrazvukom, prípadne CT.