Aneuryzma aorty

Aneuryzma aorty je rozšírenie, vyduť aorty, ktorého príčinou môže byť viacero faktorov. Môže vzniknúť ako dôsledok degeneratívnych zmien steny aorty pri aterosklertickom ochorení alebo jej zápale, infekčnom ochorení, genetickej predispozícii alebo v dôsledku dlhotrvajúceho vysokého tlaku. Jednotlivé mechanizmy sa môžu navzájom kombinovať.

Chirurgické riešenie je indikované v prípade rozšírenia vzostupnej časti aorty na 5 až 5,5 cm v závislosti od základného ochorenia. U niektorých vrodených ochorení je toto rozmedzie ešte znížené. V zostupnej časti aorty je zvyčajne limitujúca šírka 6 cm. V závislosti od toho, akú časť aorty rozšírenie postihuje, tomu zodpovedá aj rozsah chirurgického riešenia:

  • náhrada postihnutej časti cievy protézou
  • pri postihnutí koreňa aorty je nevyhnutné túto časť odstrániť a vytvoriť nové odstupy venčitých tepien
  • aortálnu chlopňu, v závislosti od jej postihnutia, je možné rekonštruovať alebo sa nahradí mechanickým alebo biologickým typom chlopňovej protézy.

Každý typ operačného výkonu sa vykonáva na zastavenom srdci a v špecifických situáciách aj pri zastavení cirkulácie v hlbokej hypotermii - ochladenie pacienta na približne 30 - 33°C znižuje úroveň látkovej výmeny a umožňuje lepšiu ochranu pacienta pred nedostatkom kyslíka.