Život s implantabilným defibrilátorom

Defibrilátor (ICD) bude automaticky sledovať a upravovať srdcový rytmus pacienta. Pacient musí dodržiavať pokyny pacienta a prichádzať na pravidelné kontroly. Pacient by mal dodržiavať nasledujúce odporúčania a pokyny:

 • pýtať sa lekára na čokoľvek, čo by chcel vedieť o svojom prístroji;
 • informovať lekára v prípade, ak pacient spozoruje, že s prístrojom sa deje niečo neobvyklé;
 • užívať predpísané lieky podľa pokynov lekára;
 • neustále so sebou nosiť preukaz totožnosti, identifikačnú kartu ICD a zoznam užívaných liekov;
 • informovať lekára o zmene bydliska, prípadne telefónneho čísla;
 • upozorniť praktického lekára, zubára, pracovníka pohotovosti a iných špecialistov o implantovanom prístroji.

Je implantovaný prístroj viditeľný?

Väčšinou nie, najmä pri objemnejších pacientoch. Dnešné implantovateľné prístroje už dosahujú veľmi malé rozmery. Najmenší defibrilátor na trhu má hrúbku iba 9,9 mm.

Je nutné brať po implantácii nejaké lieky?

ICD systém je navrhnutý na uľahčenie liečby srdcového ochorenia. JE však možné, že pacient bude musieť pokračovať v užívaní niektorých liekov. Najdôležitejšie pre pacienta je rešpektovať pokyny lekára!

Ako je to s fyzickou aktivitou po implantácii ICD?

Lekár pacientovi poradí, aký druh telesnej aktivity je pre neho najvhodnejší. Odpovie na otázky týkajúce sa životného štýlu pacienta, cestovania, cvičenia, koníčkov, práce a sexuálnej aktivity. Vo všeobecnosti však platí, že je potrebné sa vyvarovať činnostiam pri ktorých by v prípade krátkej straty vedomia mohlo dôjsť k fatálnym následkom ako napríklad šoférovanie auta, lezenie po rebríku, práce vo výškach, plávanie, vedenie iného dopravného prostriedku ako napr. loď, lietadlo a iné.

V prípade vedenia motorového vozidla je nutné sa poradiť s lekárom, ktorý zhodnotí túto možnosť na základe pacientovho zdravotného stavu. Lekár odporučí čo je najlepšie pre pacientovu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.

Ako je to s vedením motorového vozidla?

To, či pacient môže alebo nemôže viesť motorové vozidlo závisí od jeho celkového zdravotného stavu. Lekár pacientovi poradí, čo je najlepšie pre bezpečnosť pacienta ako aj bezpečnosť ostatných.

Ako je to so sexuálnou aktivitou?

Pre väčšinu pacientov neznamená sexuálna aktivita žiadne zdravotné riziko. Prirodzené zvýšenie srdcovej frekvencie, ku ktorej dochádza pri pohlavnom styku, je rovnaké ako zvýšenie frekvencie pri cvičení.

Vzostup frekvencie pri telesnej aktivite pacienta pomáha lekárovi naprogramovať nastavenia prístroja tak, aby sa terapia neaktivovala pri pohlavnom styku. Ak sa pacientovi dodajú šoky počas pohlavného styku, partner môže pociťovať pocit brnenia. Tieto šoky sú pre partnera neškodné. Určite je potrebné lekára upozorniť, ak sa terapia vyskytla počas pohlavného styku. Lekár zabezpečí prípadné preprogramovania prístroja.

Je nutné chodiť na pravidelné kontroly?

Lekár naplánuje pacientovi pravidelné kontrolné návštevy. Je veľmi dôležité, aby pacient dodržiaval stanovený harmonogram návštev, aj keď sa cíti dobre. Implantovaný prístroj obsahuje množstvo programovateľných funkcií a kontrolné vyšetrenie lekárovi môžu pomôcť naprogramovať prístroj tak, aby čo najlepšie vyhovoval pacientovým potrebám.

Lekár alebo zdravotná sestra pri kontrolách prístroja používa programátor. Programátor je umiestnený mimo pacientovho tela a s ICD komunikuje prostredníctvom detektoru, ktorý sa na pacientovu pokožku umiestni v blízkosti prístroja.

Pri kontrola lekár alebo sestra zistia informácie z ICD a skontrolujú ho. Tiež skontrolujú pamäť prístroja a zhodnotia jeho činnosť od pacientovej poslednej návštevy, prípadne skontrolujú všetky arytmie, ktoré prístroj zaznamenal. V prípade potreby upravia naprogramované nastavenia prístroja. Tiež skontrolujú koľko energie ešte ostáva v batérii prístroja.

Existuje domáci monitoring pacienta s implantovaným ICD?

V súčasnosti sa aj na Slovensku začína pomaly zavádzať domáci monitoring pacientov. Ten sa realizuje pomocou externého prístroja, ktorý na pravidelnej báze komunikuje pomocou detektora s implantabilným prístrojom. V prípade zaznamenania výnimočného stavu, či nežiaducej arytmie, pošle o tomto zistení správu priamo lekárovi, ktorý následne zistený stav vyhodnotí a príjme potrebné kroky pre ďalší manažment pacienta.

Kedy je potrebné kontaktovať lekára?

Lekár dá pacientovi presné pokyny, kedy je nevyhnutné aby ho kontaktoval. Vo všeobecnosti sa pacient môže obrátiť na lekára pokiaľ:

 • srdcová frekvencia klesne pod minimálnu hodnotu, na ktorú je ICD nastavený;
 • objavia sa príznaky abnormálneho srdcového rytmu a pacient dostal pokyny v tomto prípade kontaktovať lekára;
 • pacient spozoruje akékoľvek opuchy, začervenanie alebo výtoky z rany;
 • prejaví sa zvýšená teplota, ktorá neprechádza ani po 2-3 dňoch;
 • pacient má nejaké otázky ohľadom ICD prístroja, srdcového rytmu, či liekoch;
 • pacient sa plánuje presťahovať, prípadne cestovať;
 • pacient spozoruje niečo neobvyklé, napríklad nové zdravotné príznaky alebo príznaky, ktoré mal pred implantáciou;

Čo robiť keď pacient dostane výboj?

Pokiaľ pacient zaznamená príznaky, ktoré svedčia o tom, že začala tachykardia odporúča sa nasledujúce:

 • reagovať podľa odporúčaní lekára o nutnosti kontaktovať ho pri výboji prístroja;
 • pokiaľ je pacient inštruovaný kontaktovať lekára pri výboji mal by mať informácie o nasledujúcom: čo pacient vykonával tesne pred výbojom, aké príznaky mal pred výbojom a ako sa cítil teste po výboji;
 • je dôležité sa upokojiť a vyhľadať miesto, kde sa pacient môže v pokoji posadiť;
 • je dobré požiadať niekoho aby počas tejto situácie ostal s pacientom;
 • pacientovi príbuzní a rodina by mali byť inštruovaný tak, že pokiaľ pacient ostane v bezvedomí dlhšie ako jednu minútu, majú kontaktovať 112;
 • pokiaľ sa pacient po výboji necíti dobre, mal by zavolať 112.

O čom by mali byť informovaní pacientovi najbližší?

Určite je potrebné informovať rodinu o implantovanom prístroji. Pacientovi blízky sú jednak dôležitou oporou, ale jednak by mali byť inštruovaný čo robiť v prípade výboja, zaznamenanej arytmie pacienta a podobne.

Akým spôsobom sa môže pacient spojiť s pacientom, ktorý má podobný zdravotný problém?

Je dobré sa opýtať lekára, či sestry, či sa náhodou v danom zdravotníckom zariadení nerealizujú skupinové stretnutia pacientov s implantovaným prístrojom. Pacient si môže vyhľadať rôzne spolky, kluby pacientov so srdcovo-cievnym ochorením, kde sa môže s ostatným pacientmi stretávať a vymieňať skúsenosti. Existujú rôzne fóra aj na internete, kde sa môže zapojiť do diskusií o daných problémoch.

hore