Starostlivosť o pacienta po implantácii ICD

Starostlivosť o pacientov s implantovaným ICD  je u nás na vysokej úrovni, ako počas implantácie, tak aj po implantácii. Počas celého zákroku lekár a ošetrujúci personál komunikuje s pacientom a stará sa o jeho pohodlie.

Starostlivosť o operačnú ranu bezprostredne po implantácii preberá asistujúca sestra ešte v operačnej sále. Operačná rana je uzavretá primárnou sutúrou (zošitím) a tá je následne sterilne ošetrená dezinfekčným roztokom a sterilným krytím na ranu.

Po preložení pacienta z operačnej sály na lôžko sa na prekryté miesto operačnej rany položí pieskový vak, ktorý vytvára tlak na ranu, aby sa predišlo jej prípadnému krvácaniu. Ošetrujúci personál na oddelení intenzívne sleduje pacienta ešte minimálne 24 hodín po implantácii. Pacientovi je poskytnutá komplexná ošetrovateľská starostlivosť, ktorej súčasťou je aj kontrola krytia rany, stavu bolesti a celkového stavu pacienta, vrátane zabezpečenia osobnej hygieny.

Súčasťou starostlivosti o pacienta je aj podrobná osveta; správna informovanosť značnou mierou prispieva k psychickej vyrovnanosti pacienta a úspešnému doliečeniu bez komplikácií.

Všeobecné zásady starostlivosti po implantácii implantabilného defibrilátora

Prvé dni po implantácii

 • Je nutné udržiavať operačnú ranu v suchu, nenavlhčovať ju, ani jej gázové krytie. Pacient sa nemôže sprchovať a umývať sa môže len špongiou.
 • Po odstránení gázového krytia sú na rane viditeľné sterilné stehy. Tieto pacient nesmie odstrániť samovoľne! Lekár ich odstráni približne 10. deň odo dňa implantácie.
 • Na operačnú ranu sa nedávajú žiadne masti, pleťové mlieka ani prášky.
 • V mieste implantovaného prístroja sa môžu vytvoriť modriny, príp. mierny opuch. Na úplné zahojenie je niekedy potrebných niekoľko týždňov.
 • V prípade, že sa vytvorí opuch, rana bude mokvať alebo krvácať, bude neúnosne bolestivá alebo sa telesná teplota zvýši a neustúpi ani po 2-3 dňoch, je nutné kontaktovať lekára.
 • Odporúča sa nosiť záves na ruku cez krk, ktorý pripomína potrebu dočasného obmedzenia činnosti; rameno a hornú končatinu je však potrebné postupne zaťažovať a nenechávať ich v úplnom pokoji.

Prvé dva týždne po implantácii

 • Ruku na strane implantovaného prístroja sa neodporúča vystierať ponad úroveň ramena alebo za chrbát. Je potrebné na to pamätať najmä pri obliekaní (napr. kabáta).
 • Rukou sa nemajú dvíhať predmety ťažšie ako 5 kg.

Prvý mesiac po implantácii

 • Rukou sa nemajú dvíhať predmety ťažšie ako 10 kg.
 • Nosenie priliehavého odevu môže podráždiť pokožku nad prístrojom.
 • Pacient by sa mal vyvarovať náhlym a trhavým pohybom s danou končatinou.

Nezávisle od doby po implantácii

 • Pacient by sa mal vyvarovať prudkým pohybom, ktoré by mohli viesť k nárazom v oblasti implantátu.
 • Pacient vždy musí upozorniť ostatných lekárov, zubárov a pracovníkov pohotovosti o implantovanom defibrilátore. Pacient tiež musí pri sebe nosiť identifikačnú kartu defibrilátora, ktorá mu bola vydaná po implantácii.

Podľa odporúčaní lekára sa môžete postupne vracať k svojmu bežnému životnému štýlu. Je potrebné sa však vyvarovať rizikovým faktorom ako sú fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a pod.

hore