Kardiostimulátor

Čo je to kardiostimulátor (KS)?

Implantovateľný kardiostimulátor (KS, angl. pacemaker, PM) je špeciálny „strojček", ktorý sleduje a upravuje srdcové arytmie. Je len o niečo väčší ako 2 eurová minca a dva- až trikrát tak hrubý. Pozostáva z mikropočítača a batérie, ktoré sú bezpečne uzatvorené v kovovom kryte. Nad kovovým krytom je upevnený plastový konektor, do ktorého sa zasunú a zaskrutkujú elektródy. Podľa typu KS sú do tela zavedené a k strojčeku pripevnené jedna až tri elektródy - izolované vodiče, ktoré spájajú KS so srdcom.

kardiostimulator

Čo je to generátor impulzov?

Generátor impulzov je malý počítač. Zdrojom energie je batéria, ktorá je bezpečne uzatvorená v kryte generátora impulzov. Ten neustále sleduje funkciu srdca a vyšle impulzy, akonáhle zistí nežiaduci pokles frekvencie srdca.

Generátor impulzov sleduje srdcový rytmus a zistené nepravidelnosti ukladá do pamäti prístroja. Lekár môže pomocou malého počítača, ktorý sa nazýva programátor, tieto informácie kontrolovať a na ich základe lepšie vyhodnocovať srdcové arytmie. Lekár tiež určí, či je naprogramovaná liečba vhodná. V prípade potreby môže pomocou programátora meniť nastavenie generátora impulzov.

kardiostimulator Ingenio

 

- Hlava generátora impulzov

- Generátor impulzov

 

 

 

Čo je to elektróda?

Elektróda je izolovaný vodič pripojený ku generátoru impulzov a implantovaný do srdca. Elektróda sníma a privádza srdcové signály do generátora impulzov. Spätne vedie energiu z generátora impulzov do srdca za účelom koordinácie srdcového rytmu.

Elektródy zaisťujú snímanie srdcovej aktivity a prenos kardiostimulačných impulzov na tkanivo srdca.

Elektródy musia spĺňať podmienky pre biologickú bezpečnosť, použité materiály a celá konštrukcia nesmie spôsobovať žiadne nežiaduce alergické reakcie alebo spôsobovať zápaly či poškodzovať tkanivo.

Životnosť implantabilnej elektródy sa dnes predpokladá za doživotnú (1).

komorova elektroda

Bipolárna komorová elektróda

Existujú tri rôzne druhy kardiostimulátorov

jednodutinové, dvojdutinové a dvojkomorové, tzv. biventrikulárne.

Na základe zdravotného stavu pacienta je indikovaný vhodný druh KS.

Jednodutinové kardiostimulátory

Jednodutinový kardiostimulátor sa napája iba na jednu elektródu, prostredníctvom ktorej monitoruje jednu dutinu srdca (pravú predsieň alebo pravú komoru) a vysiela do nej stimulačné impulzy.

Do pravej predsiene sa elektróda umiestni u tých pacientov, ktorých SA uzol príliš pomaly generuje, resp. vysiela impulzy, ale ich predsieňovo-komorový prevod je zachovaný.

Do pravej komory sa elektróda umiestni u tých pacientov, ktorí majú chronickú fibriláciu predsiení .

jednodutinovy kardiostimulator

Dvojdutinové kardiostimulátory

Dvojdutinový kardiostimulátor sa napája na dve elektródy. Jedna elektróda sa umiestni do pravej predsiene a druhá do pravej komory srdca. Takto môže KS monitorovať a podľa potreby stimulovať jednu alebo obidve dutiny srdca.

Existuje viacero dôvodov pre voľbu dvojdutinového KS. Jedna z indikovaných skupín sú pacienti, u ktorých SA uzol príliš pomaly vysiela elektrické impulzy a elektrické dráhy do komôr srdca sú čiastočne alebo úplne prerušené. Dvojdutinový kardiostimulátor dokáže riešiť obidva problémy.

Inou indikovanou skupinou sú pacienti, u ktorých nie sú sťahy predsiení a komôr koordinované (tzv. asynchrónia). Dvojdutinový kardiostimulátor dokáže obnoviť riadnu súslednosť sťahov (tzv. predsieňovo-komorová synchrónia, z angl. AV synchrony).

dvojdutinovy kardiostimulator

Dvojkomorové kardiostimulátory

Dvojkomorový (biventrikulárny) kardiostimulátor sa napája na tri elektródy. Jedna elektróda sa umiestni do pravej predsiene, druhá do pravej komory a tretia do ľavej komory srdca. Takto môže KS monitorovať a podľa potreby stimulovať jednu, dve alebo tri dutiny srdca.

Indikovanou skupinou sú pacienti s asynchróniou medzi dvomi komorami. Tretia elektróda, zavádzaná do ľavej komory, napomáha k obnoveniu súčasného stiahnutia pravej a ľavej komory, čo zlepší výkonnosť srdca.

biventrikularny kardiostimulator

Ako sa kardiostimulátor implantuje?

Implantácia KS je malý chirurgický výkon, ktorý štandardne trvá menej ako 1 hodinu. Operácia sa vykonáva v lokálnej anestézii. Pred výkonom ošetrujúci personál pripraví pacienta na implantáciu, ktorá sa začína opatreniami na zabránenie infekcie v mieste operačnej rany. Obyčajne sa vedie kožný rez veľkosti 3-4 cm v oblasti pod ľavou kľúčnou kosťou. V podkoží sa vytvaruje miesto pre KS.

viac o implantácii

Aká je starostlivosť o pacienta po implantácii ?

Starostlivosť o pacientov s implantovaným kardiostimulátorom je u nás na vysokej úrovni, ako počas implantácie, tak aj po implantácii. Počas celého zákroku lekár a ošetrujúci personál komunikuje s pacientom a stará sa o jeho pohodlie.

viac o starostlivosti

Činnosti následne po implantácii

Aktívne pacient prispieva k zotaveniu dodržiavaním pokynov lekára. Jedná sa o súbor činností, ktoré pacient má dodržiavať.

viac o činnostiach následne po implantácii

Život s kardiostimulátorom

Kardiostimulátor (KS) bude automaticky sledovať a upravovať srdcový rytmus pacienta. Pacient musí dodržiavať pokyny pacienta a prichádzať na pravidelné kontroly. Pacient by mal dodržiavať nasledujúce odporúčania a pokyny:

  • pýtať sa lekára na čokoľvek, čo by chcel vedieť o svojom prístroji;
  • informovať lekára v prípade, ak pacient spozoruje, že s prístrojom sa deje niečo neobvyklé;
  • užívať predpísané lieky podľa pokynov lekára;
  • neustále so sebou nosiť preukaz totožnosti, identifikačnú kartu KS a zoznam užívaných liekov;
  • informovať lekára o zmene bydliska, prípadne telefónneho čísla;
  • upozorniť praktického lekára, zubára, pracovníka pohotovosti a iných špecialistov o implantovanom prístroji.

viac o živote s KS

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Implantovaný prístroj je veľmi citlivý na elektromagnetickú interferenciu (EMI) . Pojem EMI opisuje pôsobenie elektromagnetického poľa na implantovaný prístroj (ďalej len prístroj). V niektorých prípadoch môže prístroj mylne vnímať signály elektromagnetického poľa ako srdcové signály, čím sa dočasne ovplyvní terapia prístroja. Kardiostimulátor môže vnímať tieto signály ako vlastný rytmus srdca a následne pozastaví stimuláciu

Aj samotný magnet môže ovplyvniť funkciu prístroja, pokiaľ sa nachádza vo vzdialenosti do 15 cm. Treba sa opýtať odborného lekára (arytmológa) na viac informácií.

viac o tom ktoré predmety môže pacient používať

hore

____________________________________________________________________________________________

1. David Korpas, Kardiostimulační technika, 2011; 77