Implantovateľný defibrilátor (ICD)

Čo je to implantovateľný kardioverter defibrilátor (ICD)?

Implantovateľný kardioverter defibrilátor (ICD) sleduje a upravuje srdcové arytmie. ICD pozostáva z generátora impulzov (telo prístroja), ktorý je obvykle implantovaný v oblasti hrudníka. Podľa typu prístroja sú do srdca zavedené a k defibrilátoru pripojené jedna až tri elektródy.

Implantovateľný defibrilátor (ďalej len ICD) je skrátené pomenovanie implantovateľného kardioverter defibrilátora (z angl. Implantable Cardioverter Defibrillator). Pozostáva z mikropočítača a batérie, ktoré sú bezpečne uzatvorené v kovovom kryte. Nad kovovým krytom je upevnený plastový konektor, do ktorého sa zasunú a zaskrutkujú elektródy. Podľa typu ICD sú do tela zavedené a k strojčeku pripevnené jedna až tri elektródy – izolované vodiče, ktoré spájajú ICD so srdcom.

Implantovaný defibrilátor neustále sleduje elektrickú činnosť srdca a reaguje hneď, ako zistí poruchy rytmu. Keďže sú rôzne druhy porúch rytmu, ICD je schopný reagovať rozličnými spôsobmi:

  • Bradykardia – ICD elektrickou stimuláciou nahrádza vynechané alebo neprevedené impulzy SA uzla. Znamená to, že ak dôjde k závažnému spomaleniu frekvencie srdca alebo vynechávaniu rytmu, ICD začne stimulovať srdcový sval a tým obnoví pravidelnú činnosť srdca ako pumpy.
  • Komorová tachykardia – ICD sa najčastejšie snaží nebezpečne rýchlu frekvenciu srdca najprv ukončiť intenzívnym vysielaním elektrických impulzov. Pokiaľ je stimulácia neúčinná a komorová tachykardia naďalej pretrváva, ICD vyšle výboj (alebo sériu výbojov), ktorý „vynuluje“ nežiaducu elektrickú aktivitu srdca a tým umožní navodenie normálneho srdcového rytmu.
  • Komorová fibrilácia – ICD do niekoľkých sekúnd vyšle výboj (alebo sériu výbojov), ktorý nositeľovi prístroja zachráni život.

Samozrejme, účinnosť ICD závisí od jeho správneho výberu a nastavení.

Zaznamenané nepravidelnosti srdcového rytmu si ICD ukladá do pamäti. Pomocou malého prenosného počítača, ktorý sa nazýva programátor, dokáže arytmológ tieto informácie neinvazívne kontrolovať a na ich základe lepšie vyhodnocovať arytmie, resp. účinnejšie nastavovať činnosť defibrilátora.

implantovatelny_defibrialtor

Čo je to generátor impulzov?

Generátor impulzov je malý počítač. Zdrojom energie je batéria, ktorá je bezpečne uzatvorená v kryte generátora impulzov. Ten neustále sleduje funkciu srdca a vyšle terapeutické impulzy, akonáhle zistí poruchu v rytme. Generátor impulzov môže pracovať ako kardiostimulátor alebo defibrilátor.

Generátor impulzov sleduje srdcový rytmus a zistené nepravidelnosti ukladá do pamäti prístroja. Lekár môže pomocou malého počítača, ktorý sa nazýva programátor, tieto informácie kontrolovať a na ich základe lepšie vyhodnocovať srdcové arytmie. Lekár tiež určí, či je naprogramovaná liečba vhodná. V prípade potreby môže pomocou programátora meniť nastavenie generátora impulzov.

generator_impulzov_ICD

 

Čo je to defibrilačná elektróda?

Defibrilačná elektróda je izolovaný vodič pripojený ku generátoru impulzov a implantovaný do pravej komory srdca (okrem (S-ICD). Defibrilačná elektróda sníma a privádza srdcové signály do generátora impulzov. Spätne vedie energiu z generátora impulzov do srdca za účelom koordinácie srdcového rytmu a za účelom ukončenia komorovej arytmie.

Životnosť implantabilnej elektródy sa dnes predpokladá za doživotnú (1).

defibrilacna elektroda

Existujú štyri rôzne druhy ICD

jednodutinové, dvojdutinové, dvojkomorové, tzv. biventrikulárne a subkutánne. Každý z týchto ICD nepretržite monitoruje rytmus srdca a pokiaľ to je nutné, vysiela potrebnú liečbu.

Na základe zdravotného stavu pacienta je indikovaný vhodný druh ICD.

Jednodutinové ICD

Jednodutinový ICD sa napája iba na jednu defibrilačnú elektródu, prostredníctvom ktorej monitoruje jednu dutinu srdca (pravú komoru) a vysiela do nej stimulačné impulzy resp. defibrilačné výboje.

jednodutinovy_defibrilator

Dvojdutinové ICD

Dvojdutinový ICD sa napája na dve elektródy. Kardiostimulačná elektróda sa umiestni do pravej predsiene a defibrilačná elektróda do pravej komory srdca. Takto môže ICD monitorovať a podľa potreby stimulovať srdce resp. vysielať defibrilačné výboje.

dvojdutinovy_defibrilator

Dvojkomorové ICD

Dvojkomorový (biventrikulárny) ICD sa vo väčšine prípadov napája na tri elektródy. Jedna elektróda sa umiestni do pravej predsiene, druhá do pravej komory a tretia na ľavú komoru cez vetvu koronárnej žily. Elektróda v pravej predsieni a na ľavej komore v žilovej vetve sú kardiostimulačné elektródy a ako obyčajne, v pravej komore je defibrilačná elektróda.

Indikovanou skupinou sú pacienti s asynchróniou medzi dvomi komorami a so srdcovým zlyhávaním. Tretia elektróda zavádzaná na ľavú komoru cez vetvu koronárnej žily, napomáha k obnoveniu súčasného stiahnutia pravej a ľavej komory, čo zleší výkonnosť srdca.

biventrikularny_implantovatelny_pristroj

Subkutánne S-ICD

subkutánne S-ICD

Subkutánne S-ICD (S-ICD z angl. Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillator) je veľmi podobné zariadenie ako jednodutinové ICD, rozdiel je v tom, že sa nezavádza defibrilačná elektróda do pravej komory srdca, ale zavádza sa špeciálnym inštrumentom vedľa hrudnej kosti. Samotný defibrilátor je implantovaný v mieste nad rebrá na boku hrudníka. Subkutánna defibrilačná elektróda neprenáša stimulačné impulzy, ale sníma len aktivitu srdca a keď zaznamená komorovú arytmiu, vyšle defibrilačný výboj na konverziu arytmie do sínusového rytmu. V niektorých špecifických prípadoch nie je možné zaviesť elektródy ICD do vnútra srdca, napríklad pri nepriechodnosti niektorých žíl, neúspešnej predchádzajúcej implantácii alebo pre infekčné komplikácie. V takých prípadoch je možné implantovaťspomínaný subkutánny ICD.

História ICD

Dlhá cesta k zrodu myšlienky vyrobiť implantovateľný defibrilátor  – stručný prehľad histórie fibrilácie a defibrilácie:

Už stredovekí filozofi poznali statickú elektrinu a efekt magnetitu (nerastu s magnetickými vlastnosťami). Na utlmenie bolesti zvykli používať aj ryby vytvárajúce elektrické impulzy (napr. elektrický úhor).

viac o histórii

Ako sa ICD implantuje?

Implantácia defibrilátora je malý chirurgický výkon, ktorý štandardne trvá približne 1 hodinu. Pred výkonom ošetrujúci personál pripraví pacienta na implantáciu, ktorá sa začína opatreniami na zabránenie infekcie v mieste operačnej rany. Injekciou s ihlou sa podáva látka na miestne znecitlivenie. Obyčajne sa vedie kožný rez veľkosti približne 5 cm v oblasti pod ľavou kľúčnou kosťou. V podkoží sa vytvaruje miesto pre ICD.

viac o implantácii


Aká je starostlivosť o pacienta po implantácii ?

Starostlivosť o pacientov s implantovaným ICD  je u nás na vysokej úrovni, ako počas implantácie, tak aj po implantácii. Počas celého zákroku lekár a ošetrujúci personál komunikuje s pacientom a stará sa o jeho pohodlie.

viac o starostlivosti


Činnosti následne po implantácii

Aktívne pacient prispieva k zotaveniu dodržiavaním pokynov lekára. Jedná sa o súbor činností, ktoré pacient má dodržiavať.

viac o činnostiach následne po implantácii


Život s defibrilátorom (ICD)

Defibrilátor (ICD) bude automaticky sledovať a upravovať srdcový rytmus pacienta. Pacient musí dodržiavať pokyny pacienta a prichádzať na pravidelné kontroly. Pacient by mal dodržiavať nasledujúce odporúčania a pokyny:

  • pýtať sa lekára na čokoľvek, čo by chcel vedieť o svojom prístroji;
  • informovať lekára v prípade, ak pacient spozoruje, že s prístrojom sa deje niečo neobvyklé;
  • užívať predpísané lieky podľa pokynov lekára;
  • neustále so sebou nosiť preukaz totožnosti, identifikačnú kartu ICD a zoznam užívaných liekov;
  • informovať lekára o zmene bydliska, prípadne telefónneho čísla;
  • upozorniť praktického lekára, zubára, pracovníka pohotovosti a iných špecialistov o implantovanom prístroji.

viac o živote s defibrilátorom


Ako prebieha terapia pomocou ICD?

Zatiaľ čo monitorovanie srdca pomocou ICD nespôsobuje žiadne výrazné pocity, výbojová terapia pri arytmii môže byť veľmi výrazná. Je dôležité vedieť, čo je potrebné očakávať.

Predtým, ako sa vyskytnú príznaky arytmie alebo dôjde k výboju je potrebné sa poradiť s lekárom alebo so zdravotnou sestrou, za akých okolností ich je nutné kontaktovať.

Pokiaľ dôjde k príznakom rýchlej srdcovej frekvencie, je pravdepodobné, že prístroj aplikuje terapiu do niekoľkých sekúnd.

Odporúča sa postupovať nasledujúco:

1.Zachovať pokoj a vyhľadať miesto na sadnutie si alebo ležanie.
2.Ak je to možné, privolať k sebe osobu, ktorá je informovaná o zdravotnom stave pacienta.
3.Ak pacient zostane v bezvedomí dlhšie ako jednu minútu, priateľ príp. člen rodiny by mal zavolať rýchlu zdravotnú pomoc (112).
4.Ak po výboji pacient zostane pri vedomí, ale necíti sa dobre, tiež je vhodné kontaktovať lekára.
5.Ak sa po výboji pacient cíti dobre a neobjavia sa žiadne príznaky, nie je nutné ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Je však nutné dodržiavať pokyny lekára, najmä tie, ktoré sa týkajú návštev v ordinácii.
6.Pacient si musí zapísať dátum a čas terapie a tieto údaje priniesť lekárovi pri najbližšej návšteve.

viac o terapii pomocou ICD

O čom by mali byť informovaní pacientovi najbližší?

Určite je potrebné informovať rodinu o implantovanom prístroji. Pacientovi blízky sú jednak dôležitou oporou, ale jednak by mali byť inštruovaný čo robiť v prípade výboja, zaznamenanej arytmie pacienta a podobne.

Akým spôsobom sa môže pacient spojiť s pacientom, ktorý má podobný zdravotný problém?

Je dobré sa opýtať lekára, či sestry, či sa náhodou v danom zdravotníckom zariadení nerealizujú skupinové stretnutia pacientov s implantovaným prístrojom. Pacient si môže vyhľadať rôzne spolky, kluby pacientov so srdcovo-cievnym ochorením, kde sa môže s ostatným pacientmi stretávať a vymieňať skúsenosti. Existujú rôzne fóra aj na internete, kde sa môže zapojiť do diskusií o daných problémoch .

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Implantovaný prístroj je veľmi citlivý na elektromagnetickú interferenciu (EMI). Pojem EMI opisuje pôsobenie elektromagnetického poľa na implantovaný prístroj (ďalej len prístroj). V niektorých prípadoch môže prístroj mylne vnímať signály elektromagnetického poľa ako srdcové signály, čím sa dočasne ovplyvní terapia prístroja. Defibrilátor môže vnímať tieto signály ako vlastný rytmus srdca a následne pozastaví stimuláciu

Aj samotný magnet môže ovplyvniť funkciu prístroja, pokiaľ sa nachádza vo vzdialenosti do 15 cm. Treba sa opýtať odborného lekára (arytmológa) na viac informácií.

viac o tom ktoré predmety môže pacient používať

_________________________________________________________________________________________________
1. David Korpas, Kardiostimulační technika, 2011; 77

hore