Elektromagnetická interferencia (EMI)

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Implantovaný prístroj je veľmi citlivý na elektromagnetickú interferenciu (EMI). Pojem EMI opisuje pôsobenie elektromagnetického poľa na implantovaný prístroj (ďalej len prístroj). V niektorých prípadoch môže prístroj mylne vnímať signály elektromagnetického poľa ako srdcové signály, čím sa dočasne ovplyvní terapia prístroja:

 • kardiostimulátor môže vnímať tieto signály ako vlastný rytmus srdca a následne pozastaví stimuláciu
 • defibrilátor môže vnímať tieto signály ako srdcovú frekvenciu, ktorá vyžaduje výboj; v zriedkavých prípadoch môže viesť EMI aj k obmedzeniu alebo pozastaveniu výbojovej terapie.

Aj samotný magnet môže ovplyvniť funkciu prístroja, pokiaľ sa nachádza vo vzdialenosti do 15 cm. Treba sa opýtať odborného lekára (arytmológa) na viac informácií.

Ktoré predmety môžem používať? Od ktorých predmetov musím dodržiavať odstup?

V nasledovnom zozname sú uvedené odporúčania a pokyny na bezpečné používanie mnohých bežných prístrojov a spotrebičov.

DRUH PREDMETU aa BEZPEČNÉ POUŽITIE aa OBOZRETNÉ POUŽITIE aa NEPOUŽÍVAŤ
Osobné predmety
aa
 • Elektrické deky
 • Elektrické holiace strojčeky
 • Elektrické zubné kefky
 • Osobný digitálny asistent (PDA - pokiaľ sa nevyužíva ako mobilný telefón)
 • Pagery (malé elektronické zariadenia, ktoré prijímajú signál telefónu)
 • Sušiče na vlasy
 • Šnúrové telefóny
 • Vyhrievacie podložky
aa

 

Mobilné telefóny

 • Vzdialenosť viac ako 15cm
 • Vzdialenosť viac ako 30cm, pokiaľ je vysielací výkon väčší ako 3W
 • Telefón je potrebné držať pri uchu na opačnej strane ako sa nachádza prístroj
 • Telefón nie je dobré nosiť v náprsnom vrecku alebo vo vzdialenosti menej ako 15cm od prístroja

Bezšnúrové telefóny

 • Prenosné slúchadlo neklásť priamo na prístroj

Ručné masážne prístroje

 • Neklásť priamo na prístroj
Bio-lampa
aa
 • Magnetické matrace alebo stoličky
 • Ručné prístroje na meranie tuku bv tele
Domáce spotrebiče, nástroje z dielne
aaa
 • Automatické práčky a sušičky
 • Elektrické otvárače konzerv
 • Kuchynské roboty
 • Mixéry
 • Mikrovlnné rúry
 • Sporáky (elektrické, plynové)
 • Rúry (elektrické, plynové)
 • Výhrevné telesá (prenosné)
 • Vysávače
aaa

 

Obklúkové zváračky

 • Vzdialenosť viac ako 60 cm

Spustené motory a alternátory (najmä v automobiloch)

 • Vzdialenosť viac ako 60 cm
 • Nesmie sa nakláňať nad motory a alternátory automobilov so spusteným motorom

Nástroje s nutnosťou dodržiavať vzdialenosť viac ako 30 cm:

 • Bezkáblové výkonné nástroje napájané z batérie
 • Káblové výkonné nástroje (vŕtačky, píly)
 • Kosačky na trávu
 • Reťazové píly
 • Snehové frézy
 • Vŕtačky s káblom
 • Vysávače lístia


aaa
 • Pneumatické kladivá
Zábavné predmety
 • CD/DVD/VHS prehrávače a rekordéry
 • Diaľkové ovládače (televízor, stereo, fotoaparáty, garážové dvere)
 • Hry ktorých súčasťou je hračkárska laserová pištoľ
 • Rádiá s frekvenciami AM / FM
 • Televízory
 • Video hry
 • Výhrevné kúpele a vírivky (so súhlasom lekára s ohľadom na zdravotný stav pacienta)

Vzdialenosť viac ako 15 cm

 • Magnetické paličky pri hre bingo

Vzdialenosť viac ako 30 cm

 • Hracie automaty
 • Stereo reproduktory

Vzdialenosť viac ako 60 cm

 • Antény súkromných a policajných rádiostaníc
Kancelárske predmety
 • Faxy
 • Kopírky
 • Osobné počítače
Bezpečnostné zariadenia

 

Letisko

 • Pacient má prechádzať cez bezpečnostné detektory normálnou rýchlosťou, bez spomalenia
 • Pacient musí upozorniť pracovníka bezpečnostnej služby, že má implantovaný prístroj a musí ukázať identifikačnú kartu prístroja
 • Ručný detektor by nemal byť pri prístroji dlhšie ako 30 sekúnd. Pacient môže požiadať o ručnú osobnú prehliadku.

Výstražné systémy proti krádeži

 • Pacient má prechádzať cez výstražné systémy normálnou rýchlosťou, bez spomalenia.
 • Pacient sa nemá opierať o výstražné systémy a ani zotrvávať v ich blízkosti.
 • Elektrické paralyzéry
Zubné a lekárske vyšetrenia a výkony
 • CT vyšetrenie
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Mamografia (je potrebné informovať zdravotný personál o implantovanom prístroji, aby nebol vystavený nadmernému tlaku)
 • Ultrazvukové vyšetrenie
 • Zubné vŕtačky a bielacie zariadenie
 • Liečba ožarovaním, elektrokauterizácia, jednotka TENS - je však kontaktovať najskôr svojho arytmológa
 • Diatermia
 • Zobrazenie magnetickou rezonanciou (MRI) - je potrebné skontaktovať svojho arytmológa

 

Uvedený zoznam uvádza bezpečnosť použitia najbežnejších predmetov a zariadení za predpokladu, že sú používané v súlade s ich návodom na použitie. Pre špecifické predmety alebo aktivity treba vždy konzultovať danú skutočnosť s lekárom.

Stiahnuť bezpečnostné opatrenia v pdf.

hore