Činnosti následne po implantácii ICD

Aktívne pacient prispieva k zotaveniu dodržiavaním pokynov lekára. Jedná sa o súbor činností, ktoré pacient má dodržiavať.

 • Vyhýbajte sa vystieraniu hornej končatiny na strane implantovaného prístroja ponad úroveň ramena alebo za chrbát počas 2 týždňov.
 • Nerobte náhle a trhavé pohyby s danou končatinou počas nasledujúcich 4 týždňov.
 • V prvých dňoch noste záves na ruku cez krk, aby vám pripomínal potrebu dočasného obmedzenia svojej činnosti; rameno a hornú končatinu je však potrebné zaťažovať a nenechávať ich v úplnom pokoji.
 • Prechádzajte sa! Začnite postupne a predlžujte chôdzu každým dňom, chôdza je veľmi dôležitá.
 • Nedvíhajte viac ako 5 kg danou končatinou počas 2 týždňov. V priebehu prvého mesiaca nedvíhajte viac ako 10kg.
 • Nesmiete viesť motorové vozidlo, pokiaľ nemáte súhlas vášho lekára!
 • Plávajte len pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení.

Akonáhle sa po implantácii ICD zotavíte, zistíte, že vám defibrilátor (ICD) umožňuje návrat k aktívnemu životnému štýlu. Aktívne prispievajte k zotaveniu tým, že budete dodržiavať pokyny lekára, vrátane nasledovných:

 • Oznámte lekárovi akékoľvek opuchy, začervenanie, prípadne výtoky z rany.
 • Nedvíhajte ťažké predmety, pokiaľ vám to lekár nedovolí.
 • Kráčajte, cvičte, kúpte sa podľa pokynov vášho lekára.
 • Nenoste priliehavý odev, ktorý by mohol dráždiť pokožku nad vaším prístrojom.
 • Obráťte sa na lekára, ak sa u vás prejaví zvýšená teplota, ktorá neprechádza ani po 2-3 dňoch.
 • Opýtajte sa lekára na čokoľvek, čo chcete vedieť o vašom defibrilátore, srdcovom rytme alebo liekoch.
 • Netrite si pokožku nad implantátom a ani v okolitej oblasti hrudníka.
 • Pokiaľ to bude lekár požadovať, obmedzte pohyby ramena, ktoré by mohli ovplyvniť systém elektród.
 • Vyvarujte sa prudkým pohybom, ktoré by  mohli viesť k nárazom v oblasti implantátu.
 • Upozornite ostatných lekárov, zubárov a pracovníkov pohotovosti, že máte implantovaný defibrilátor.
 • Noste pri sebe identifikačnú kartu defibrilátora, ktorá vám bola vydaná po implantácii.

Pokiaľ spozorujete niečo neobvyklé alebo neočakávané, napríklad nové zdravotné príznaky alebo príznaky, ktoré ste pociťovali pred implantáciou ICD, obráťte sa na svojho lekára!

Lieky

ICD systém je navrhnutý na uľahčenie liečby vášho srdcového ochorenia. Je však možné, že budete musieť pokračovať v užívaní určitých liekov. Najdôležitejšie je, aby ste rešpektovali pokyny lekára!

Aktivita a telesná námaha

Lekár vám taktiež poradí, aký druh telesnej aktivity je pre vás najvhodnejší. Odpovie vám na otázky týkajúce sa vášho životného štýlu, cestovania, cvičenia, práce, koníčkov a sexuálnej aktivity.

hore