Ako sa ICD implantuje?

Implantácia defibrilátora je malý chirurgický výkon, ktorý štandardne trvá približne 1 hodinu. Pred výkonom ošetrujúci personál pripraví pacienta na implantáciu, ktorá sa začína opatreniami na zabránenie infekcie v mieste operačnej rany. Injekciou s ihlou sa podáva látka na miestne znecitlivenie. Obyčajne sa vedie kožný rez veľkosti približne 5 cm v oblasti pod ľavou kľúčnou kosťou. V podkoží sa vytvaruje miesto pre ICD.

V ďalšom kroku lekár cez žilu zavedie elektródu až do srdca pacienta. Tam sa pod RTG kontrolou (Röntgenové žiarenie) jej koniec, tzv. špička elektródy „ukotví“ na vhodné miesto do srdca na jeho vnútornú stenu. Pri jednodutinovom ICD sa umiestňuje len jedna elektróda  a to do pravej komory. Pokiaľ sa lekár na základe zdravotného stavu pacienta rozhodol implantovať dvojdutinový ICD, zavedie cez žilu druhú elektródu.Kardiostimulačnú elektródu umiestni do pravej predsiene a defibrilačnú elektródu do pravej komory pacientovho srdca. Pri biventrikulárnom ICD lekár umiestni do žili dve elektródy, ktoré zavedie až do srdca a upevní ich na jeho vnútornú stenu. Tretiu elektródu umiestni na ľavú komoru cez vetvu koronárnej žily. Veľmi zriedkavo je potrebné umiestniť tretiu elektródu chirurgicky, cez rez na boku hrudníka (torakotómia). Po zavedení elektród sa elektródy aj ICD testujú, aby sa overilo, či sa prostredníctvom elektród správne prenášajú impulzy z ICD do srdca a signály zo srdca do ICD.

programator pre implantaciu

Po zavedení elektród sa eletródy aj ICD testujú, aby sa overilo, či sa zreteľne zaznamenávajú srdcové signály prostredníctvom elektród.

Po ukončení testovania je generátor impulzov umiestnený do vytvoreného priestoru pod kľúčnou kosťou, tesne pod kožu.

implantovany pristroj

Implantácia subkutánneho S-ICD

Implantácia S-ICD sa vykonáva troma malými rezmi, nad a pod hrudnou kosťou a na nad rebrami na boku hrudníka. Cez tieto malé rezy je umiestnená defibrilačná elektróda pozdĺž hrudnú kosť tak aby efektívne snímala srdcové signály. Nakoniec elektróda vedie pod kožou od hrudnej kosti, pod prsníkom až na bok hrudníka; takmer pod pazuchu, kde sa napojí do defibrilátora a zafixuje sa. Potom sa spolu elektróda aj S-ICD testujú, aby sa overilo, či sa zreteľne zaznamenávajú srdcové signály prostredníctvom elektród a či S-ICD adekvátne a s dostatočnou rezervou dokáže ukončiť arytmiu - komorovú fibriláciu (KF). Systém sa implantuje tak isto do kapsy pod kožu.

implantacia subkutanneho S-ICD

Aké sú riziká implantácie?

Je dôležité si uvedomiť, že s implantáciou systému ICD sú spojené určité riziká, rovnako ako pri akomkoľvek inom chirurgickom zákroku. V dôsledku implantácie sa môže vyskytnúť:

  • poškodenie povrchového nervu;
  • erózia tkaniva generátorom impulzov alebo elektródami;
  • hromadenie tekutiny okolo ICD;
  • tvorba krvných podliatín a cýst;
  • infekcia;
  • pneumotorax (vniknutie vzduchu do podhrudnicovej dutiny);
  • premiestnenie elektródy a vznik defektu kože nad prístrojom.

Generátor impulzov tiež môže dodávať nesprávnu terapiu alebo nedodávať potrebné stimulačné impulzy.

Implantujúci lekár a ošetrujúci personál sa snažia o maximálnu elimináciu možných rizík a nežiaducich účinkov. Je dôležité, aby sa pacient s lekárom porozprával o rizikách a prínosoch spojených s implantáciou ICD systému.

Kedy je nutné ísť na opätovnú implantáciu - reimplantáciu?

Energia potrebná pre činnosť ICD sa čerpá z batérie, ktorá je uložená v generátory impulzov. Po vybití batérie je potrebné prístroj vymeniť. Výmena prístroja je jednoduchšia ako prvá implantácia, nakoľko nie je potrebné implantovať opätovne elektródy. Dĺžka životnosti batérie prístroja závisí od výrobcu a potreby nastavenia stimulácie a výbojov. Pohybuje sa v rozmedzí 5 – 10 rokov. Prístroj lekárov včas indikuje, že sa blíži doba vybitia batérie. Taktiež prístroj vydáva zvukový signál (pravidelné pípanie v niekoľko hodinových intervaloch), ktoré ak
pacient zaregistruje, musí informovať lekára.

Výmena prístroja sa následne robí tak, že sa urobí rez nad starým prístrojom a novovzniknutým otvorom sa starý prístroj vyberie a odpojí od elektród. Lekár následne skontroluje elektródy a pripojí ich k novému prístroju, ktorý sa vloží do pôvodného miesta. Prístroj sa otestuje a následne sa operačná rana zašije.

Táto operácia je považovaná za malý chirurgický zákrok a v krátkom čase, samozrejme podľa odporúčaní lekára, sa pacient môže vrátiť k bežnému životnému štýlu.

youtube logo Záznam z implantácie ICD

hore