Ako prebieha terapia pomocou ICD?

Zatiaľ čo monitorovanie srdca pomocou ICD nespôsobuje žiadne výrazné pocity, výbojová terapia pri arytmii môže byť veľmi výrazná. Je dôležité vedieť, čo je potrebné očakávať.

Predtým, ako sa vyskytnú príznaky arytmie alebo dôjde k výboju je potrebné sa poradiť s lekárom alebo so zdravotnou sestrou, za akých okolností ich je nutné kontaktovať.

Pokiaľ dôjde k príznakom rýchlej srdcovej frekvencie, je pravdepodobné, že prístroj aplikuje terapiu do niekoľkých sekúnd.

Odporúča sa postupovať nasledujúco:

1.Zachovať pokoj a vyhľadať miesto na sadnutie si alebo ležanie.
2.Ak je to možné, privolať k sebe osobu, ktorá je informovaná o zdravotnom stave pacienta.
3.Ak pacient zostane v bezvedomí dlhšie ako jednu minútu, priateľ príp. člen rodiny by mal zavolať rýchlu zdravotnú pomoc (112).
4.Ak po výboji pacient zostane pri vedomí, ale necíti sa dobre, tiež je vhodné kontaktovať lekára.
5.Ak sa po výboji pacient cíti dobre a neobjavia sa žiadne príznaky, nie je nutné ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Je však nutné dodržiavať pokyny lekára, najmä tie, ktoré sa týkajú návštev v ordinácii.
6.Pacient si musí zapísať dátum a čas terapie a tieto údaje priniesť lekárovi pri najbližšej návšteve.

Po príhode s dodanou terapiou by mal byť pacient pripravený odpovedať  na nasledujúce otázky:

  • Čo ste robili tesne predtým, ako došlo k terapii výbojom?
  • Aké príznaky ste pred terapiou výbojom spozorovali?
  • O koľkej hodine došlo k terapii?
  • Ako ste sa cítili bezprostredne po terapii?

Môže sa stať, že pacient pocíti príznaky arytmie, ale terapia sa nespustí. To záleží od naprogramovania prístroja. Arytmia môže napríklad spôsobovať príznaky, ale nemusí byť dosť rýchla na to, aby generátor impulzov aplikoval terapiu. V každom prípade, ak sú príznaky silné alebo trvajú dlhšie ako jednu minútu, pacient by mal volať rýchlu zdravotnú pomoc (112).

Pocity po terapii

ICD systém neustále sleduje srdcový rytmus. Keď zaznamená arytmiu, aplikuje srdcu terapiu výbojom. Lekár naprogramuje prístroj tak, aby vyhovoval individuálnym potrebám pacienta. Typ a trvanie terapie výbojom závisí od týchto naprogramovaných nastavení:

Antitachykardická stimulácia (ATP, z angl. Anti-Tachycardia Pacing): Pokiaľ je arytmia rýchla, ale pravidelná, bude prístroj dodávať niekoľko slabých, rýchlych stimulačných impulzov na prerušenie tejto arytmie. Tým bude obnovený normálny srdcový rytmus. Stimulačnú terapiu pacient nemusí vôbec cítiť eventuálne môže mať pocit chvenia v hrudníku. Väčšina pacientov uvádza, že táto terapia je bezbolestná.

Kardioverzia defibrilačným výbojom: Pokiaľ je arytmia veľmi nepravidelná a rýchla, môže prístroj vysielaľ silné výboje na zastavenie arytmie. Tým bude obnovený normálny srdcový rytmus. Mnoho pacientov omdlie alebo upadne do bezvedomia krátko po začiatku veľmi rýchlej komorovej tachykardie alebo komorovej fibrilácie, V dôsledku toho veľa pacientov tieto silné šoky necíti. Niektorí popisujú náhly, ale krátky výboj ako „kopnutie do hrudníka“. Na mnohých pacientov pôsobí tento výboj ukľudňujúco, no iní pacienti môžu byť krátko po výboji rozrušení.

Stimulácia pri bradykardii: Pokiaľ je frekvencia srdca príliš pomalá, môže byť týmto prístrojom aj stimulované. To môže uľahčiť udržiavanie srdcovej frekvencie, pokiaľ nebude prirodzený stimulátor (SA uzol) schopný prevziať kontrolu nad srdcovou frekvenciou. Elektrické impulzy defibrilátora, ktoré stimulujú srdce, apcient necíti.

hore