Prístrojová liečba arytmií

Prístrojová liečba je indikovaná v prípade indikácie niektorej zo srdcových arytmií , v prípade srdcového zlyhávania alebo ako prevencia náhlej kardiálnej smrti.

Pozostáva z implantácie implantabilného kardiostimulátora alebo defibrilátora, ktorý následne sleduje a vyhodnocuje činnosť srdca. Na základe vyhodnotenia reaguje na vzniknutú situáciu stimuláciou alebo výbojom. To aký typ implantabilného prístroja bude pacientovi odporučený vyhodnocuje odborný lekár na základe indikácie pacienta.

Kde na Slovensku sa implantujú tieto prístroje?

Na Slovensku máme viaceré implantačné centrá. Niektoré sa však zaoberajú len implantáciou kardiostimulátorov a neimplantujú implantabilné defibrilátory, či biventrikulárne prístroje.

14 implantačných centier pre kardiostimulátory
3 implantačné centrá pre defibrilátory a biventrikulárne prístroje.

Ako sa pacient dostane do implantačného centra?

Väčšinou pacienta na základe indikácií praktický lekár pošle ku kardiológovi pre bližšie určenie problému. Ten pri podozrení na niektoré z uvedených srdcových ochorení pacienta odporučí na príslušné implantačné centrum k špecialistovi, ktorý sa zaoberá poruchami rytmu – arytmológovi. Arytmológ následne pacienta vyšetrí a určí správnu terapiu.

Koľko je implantovaných prístrojov na Slovensku?

Ročne sa na Slovensku naimplantuje vyše 3300 kardiostimulátorov.

Z hľadiska počtu implantovateľných defibrilátorov tých sa na Slovensku naimplantuje vyše 900.

Implantovateľný kardiostimulátor

Implantovateľný defibrilátor