Miniinvazívna ličeba srdcových chlopní

 

Približne 1 z 10 ľudí vo veku 75 rokov a viac má mitrálnu regurgitáciu(1). Mitrálna regurgitácia, ktorá je spôsobená nedomykavosťou chlopne, môže vážne ohroziť kvalitu života. Nie všetci pacienti môžu byť z rôznych dôvodov indikovaní na kardiochirurgický zákrok na otvorenom srdci. Pokiaľ pacient nemôže byť liečený kardiochirurgicky, existuje možnosť transkatétrovej liečby mitrálnej chlopne (z angl. transcatheter mitral valve repair =TMVR) pomocou terapie zvanej MitraClip. Jedná sa o relatívne nový prístup v liečbe pacientov s mitrálnou regurgitáciou. Vo svete sa MitraClip používa od roku 2003(2) a v susednej Českej republike od roku 2011(3) a na Slovensku od roku 2017. Na celom svete už terapiu pomocou MitraClip k júlu 2017 podstúpilo približne 50 000 pacientov z viac ako 50 krajín.

V čom je terapia pomocou MitraClip odlišná?

Oproti kardiochirurgickému zákroku, liečba pomocou terapie MitraClip nie je realizovaná na otvorenom srdci pri použití mimotelového obehu. Operatér má prístup k mitrálnej chlopni pomocou tenkého katétra, ktorý je zavedený cez femorálnu (stehennú) žilu a vedie až k srdcu. MitraClip je malý klip, ktorý sa pripne na mitrálnu chlopňu. Lieči mitrálnu regurgitáciu tým, že umožní mitrálnej chlopni úplné domykanie, čím pomáha nastoliť normálny tok krvi srdcom.

mitraclip Transkatétrová liečba mitrálnej regurgitácie

mitraclip Transkatétrová liečba mitrálnej regurgitácie

 

Transkatétrová liečba mitrálnej chlopne pomocou MitraClip nie je určená pre každého pacienta s mitrálnou regurgitáciou. V niektorých prípadoch riziko procedúry preváži nad výhodami, ktoré procedúra prináša. Ošetrujúci lekár vie najlepšie posúdiť vhodnosť pacienta na zákrok.

Zhrnutie výhod použitia terapie MitraClip

  • Procedúra je menej invazívna ako tradičná kardiochirurgická oeprácia na otvorenom srdci
  • Procedúra je zahrnutá v najnovších medicínskych postupoch (tzv. guidelines) pre liečbu mitrálnej regurgitácie
  • V realizácii procedúry sa pristupuje inviduálne od pacienta k pacientovi, ale podľa už zrealizovaných klinických štúdií pacient je prepustený z nemocnice po 2 až 3 dňoch

Video animácia k použitiu MitraClip >>

Viac o MitraClip >>

____

(1) Nkomo VT, Gardin JM, Skelton TN, Gottdiener JS, Scott CG, Enriquez-Sarano M. Burden of valvular heart diseases: a population-based study. Lancet. 2006;368(9540):1005-1011.

(2) J Zhejiang Univ Sci B. 2011 Aug; 12(8): 633–637. doi:  10.1631/jzus.B1101009

(3) Prezentace na téma: "Nemocnice Podlesí a.s.. Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice Podlesí Třinec kardiocentrum kardiologiekardiochirurgie Cévní chirurgie a angiologie."