Koronárna angioplastika

Angioplastika na srdci sa nazýva aj ako PTCA. Je to minimálne invazívna metóda na liečbu, ošetrenie zúžených, či uzavretých koronárnych alebo periférnych artérií.

Patrí medzi zákroky spadajúce pod výkon nazývaný perkutánna koronárna intervencia (PKI). PKI je v súčasnosti uprednostňovaná pred trombolýzou a to hneď z niekoľkých dôvodov:

 • účinnejšie obnovenie priechodnosti koronárnej tepny;
 • menší výskyt opakovanej koronárnej ischémie;
 • menej koronárnych reoklúzií (opätovného zúženia cievy);
 • menej opakovaných infarktov myokardu;
 • zlepšená reziduálna funkcia ĽK;
 • lepšia klinická prognóza vrátane NCMP (náhlej cievnej mozgovej príhody);
 • osobitný benefit u starších pacientov a u žien;
Perkutánna – toto slovo označuje, že sa procedúra robí pomocou vpichu cez kožu.

Transluminálna – označuje, že lekár pracuje vo vnútri cievy.
C -
Koronárna (anglicky Coronary) – označuje, že procedúra sa týka vencových tepien.
A
ngioplastika – je technika, pomocou ktorej je možné rozťahovať (dilatovať) zúžené miesto alebo uzavreté cievy.

Základom PTCA je umiestnenie malého nafukovacieho balónika do zúženého miesta cievy. Nafukujúci sa balónik tlačí pláty na stenu cievy a to umožní rozšírenie zúženého miesta.

Popis procedúry

PTCA je nechirurgický výkon realizovaný pod röntgenologickou kontrolou v katetrizačnom sále. Pacient leží na špeciálnom RTG stole a RTG kamera sa počas procedúry pohybuje nad jeho hrudníkom a hlavou. Súčasne je počas procedúry monitorovaný krvný tlak aj EKG. Výkon je realizovaný v lokálnej anestéze.

katetrizačný sál

Katetrizačný sál

Cez stehennú tepnu (vpichom v trieslach pacienta) alebo cez radiálnu tepnu v ruke sa podobne ako pri koronografii zavedie špeciálny umelohmotný tenkostenný katéter (dutá mäkká trubička).

zavedenie katetra

Zavedenie katétra

Vnútrajškom tohto katétra sa potom zavádza iný špeciálny katéter s bálonikom. Lekár, ktorý vykonáva procedúru, si polohu balónika opakovanie kontroluje pomocou kontrastnej látky. Podobne ako pri koronarografii môže byť pacient počas výkonu vyzvaný, aby sa nadýchol a chvíľu zadržal dych. Je to z toho dôvodu, aby bol filmový záznam kvalitný. Niekedy lekár môže pacienta požiadať, aby zakašlal, a to vtedy ak potrebuje, aby sa kontrastná látka vyplavila z ciev čo najskôr.

Keď lekár presne umiestni balón do stredu najužšieho miesta v cieve, nafúkne ho. Pomocou špeciálneho balónika sa aterosklerotický plat natlačí k stene cievy, tak dôjde k jej rozšíreniu. Tento proces sa nazýva aj ako dilatácia.

Po dobu nafúknutia je starostlivo sledovaný celkový stav pacienta, vrátane krvného tlaku a tepu. Je veľmi pravdepodobné, že sa počas doby nafúknutia objaví typická sužujúca bolesť za hrudnou kosťou. Počas nafúknutia sú sklerotické pláty tlačené na stenu artérie a tým sa vnútro cievy rozširuje.

Po ukončení výkonu si lekár opäť pomocou kontrastnej látky overuje, či sa mu podarilo postihnutú cievu rozšíriť. Podľa výsledku sa rozhoduje či bude výkon opakovať alebo zavedie „stent“ - maličkú sieťkovú kovovú výstuž, ktorá zanecháva cievu roztiahnutú.

Po skončení výkonu sú z tela pacienta odstránené všetky katétre, okrem posledného malého, ktorý zostáva na niekoľko hodín v stehennej tepne.

Lekár po niekoľkých hodinách odstráni tento katéter a uzatvorí miesto vpichu. Na väčšine súčasných pracovísk sa miesto vpichu uzatvára pomocou dnes dostupných uzatváracích cievnych systémov. Ak sa nepoužije uzatvárací cievny systém, zdravotný personál použije manuálnu kompresiu.

miesto vpichu_uzatvaraci cievny system

Miesto vpichu uzatvorené pomocou nitinolového klipu

youtube logoVideo ku koronárnej angioplastike


Výhody angioplastiky:

 • jedná sa o miniinvazívny výkon, tj. minimálny otvorený zásah do organizmu v porovnaní s chirurgiou;
 • kratšia doba hospitalizácie;
 • menší výskyt ťažkostí;
 • skorší návrat k bežným aktivitám;

Nevýhody angioplastiky:

 • nedostatočná schopnosť udržať cievu dlhodobo široko priechodnú;
 • výkone je realizovaný pod röntgenologickou kontrolou a pomocou kontrastnej látky;

Vo všeobecnosti je angioplastika vhodnejšia pri menej závažných prípadoch, najlepšie ak sú prítomne izolované, technicky dobre dostupné zúženia.

Po zákroku

Po úspešne prevedenom zákroku bude pacient preložený na JIS (jednotku intenzívnej starostlivosti). Pacient zostáva sledovaný zdravotným personálom, je mu meraný a sledovaný krvný tlak, tep, EKG a súčasne je kontrolovaná oblasť miesta vpichu.

Je možné, že v mieste vpichu - v oblasti slabiny, ktoré by malo byť prekryté  sterilným štvorcom, sa pacientovi objaví jemné krvácanie. Pokiaľ krvácanie nie je masívne, ale nastalo iba drobné presakovanie je vhodné informovať sestru na oddelení, ktorá použije sáčok  s pieskom alebo iný mechanizmus kompresie (tlaku) na miesto vpichu a krvácanie zastaví. Ak by však došlo k masívnemu krvácaniu, je potrebné okamžite upozorniť zdravotný personál, ktorý miesto vpichu skontroluje a adekvátne ošetrí.

Pacient môže bezprostredne po srdcovej katetrizácii pociťovať na hrudi určitý diskomfort -  miernu bolesť, ktorá by však mala ustúpiť do dvoch hodín. Ak by sa bolesť na hrudi stupňovala treba na to upozorniť lekára.

Nie je vhodné pokúšať sa sadnúť si, či vstať, pokiaľ to nepovie zdravotný personál. Je dôležité, aby pacient ležal rovno a tak sa zamedzilo krvácaniu z artérie. Ak bola použitá na zákrok ruka ako miesto vpichu, pacient môže byť požiadaný aby sedel  a potom zostal ležať v posteli po dobu niekoľkých hodín.

Po zákroku je možné pozorovať nadmerné močenie, ktoré je spôsobené záťažou kontrastnej látky, ktorá bola podaná počas katetrizácie do cievneho systému. Rovnako je potrebné prijímať zvýšené množstvo tekutín, aby sa nadmerné množstvo kontrastnej látky vypudilo z tela von.

Ako je to s prepustením z nemocnice?

Prepustenie z hospitalizácie za bežných podmienok prebieha päť dní po katetrizačnom zákroku. Pred prepustením ošetrujúci lekár odovzdá potrebné informácie pacientovi o fyzickej aktivite, diéte a príslušnej liečbe.

Po prepustení lekár predpíše lieky na riedenie krvi, ktoré je potrebné užívať podľa inštrukcií.

Prevažná väčšina pacientov nemá po zákroku žiadne ďalšie ťažkosti. Je však veľmi dôležité, aby pacient prichádzal na zdravotné kontroly, kde sa overuje priechodnosť ciev.

hore