Kardiochirurgický výkon

Kardiochirurgia je chirurgický odbor, ktorého hlavnou náplňou je operatívna liečba získaných a vrodených srdcových ochorení. Svojím zameraním patrí medzi elitné medicínske odbory. Kardiochirurgia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce s ďalšími lekárskymi odbormi a to kardiológia, intervenčná kardiológia, rádiológia, anesteziológia a perfuziológia.

 

Priebeh kardiochirurgického výkonu

Počas operácie je pacient v celkovej anestéze (teda v celkovom navodenom bezvedomí). Pred uspaním anesteziológ zistí, či  pacient udáva alergiu na lieky alebo  iné látky (latex, kovy..) a podľa vyšetrení určí anestézu.
Pacient podľa typu zákroku môže absolvovať buď otvorený kardiochirurgický výkon alebo miniinvazívny zákrok. Väčšina v súčasnosti vykonávaných kardiochirurgických výkonov je vykonávaná z prístupu označovaného ako stredná sternotómia. Tento prístup umožňuje chirurgovi dokonalý prístup k srdcu otvorením hrudného koša.

 

Otvorený kardiochirurgický výkon
Kardiochirurg prenikne k srdcu dlhým pozdĺžnym rezom nad hrudnou kosťou. Hrudná kosť sa pozdĺžne prepíli (sternotómia) a po otvorení perikardu (blany, ktorá obaľuje srdce)  prenikne ku srdcu. Z tohto prístupu je možné ošetriť prakticky všetky štruktúry na srdci.

Pri väčšine kardiochirurgických výkonoch je pacient napojený na mimotelový obeh. Zapojenie mimotelového obehu sa realizuje pomocou systému kanýl a hadíc prepojených s oxygenátorom. Tým sa nahradí čerpacia funkcia srdca a respiračná funkcia pľúc počas operácie. Tieto kanyly sa napájajú na hornú alebo dolnú dutú žilu alebo z pravej predsiene. Odvádzajú neokysličenú krv z tela. Späť do tela sa okysličená krv privádza kanylou, ktorá je v oblúku aorty.

mimotelovy obeh

Zjednodušený náčrt "on-pump" výkonu

Srdce je počas operácie prázdne a jeho funkcia je zastavená kardioplegickým roztokom, aby bola možná lepšia manipulácia. Aorta sa uzavrie pomocou svorky. Po ukončení operácie sa svorka uvoľní, kanyly sa vytiahnu a srdce začne pracovať vo svojom rytme. Niekedy správnej elektrickej funkcii srdca dopomôže defibrilačný výboj. Rozpílená hrudná kosť sa po ukončení operácie fixuje niekoľkými drôtenými alebo silnými pletenými stehmi.

Otvorenou kardiochirurgiou sa realizujú nasledujúce operácie: rekonštrukcia a náhrada srdcovej chlopne, by-pass.

 

Miniinvazívny kardiochirurgický výkon
Zriedkavejšie sa používa aj prístup cez medzirebrový priestor (torakotómia).
Vložiť miniivaz...

Miniinvazívnou kardiochirurgiou sa realizujú nasledujúce výkony: TAVI, MitralClip, TAVR

 

hore