Implantácia koronárneho stentu

Stent je v podstate výstuž vytvorená z ultratenkých drôtikov. Pomocou balónikového katétru sa roztiahne v mieste postihnutého úseku artérie a pritlačí aterosklerotické pláty k stene artérie. Zaistí tak dostatočný prietok krvi. Stent je najčastejšie vyrobený z ocele alebo chrom-kobaltovej zliatiny.

Niektoré steny majú na povrchu liek volajú sa potom ako liečivom poťahované stenty. Postupné uvoľňovanie liečiva v mieste implantácie stentu zabraňuje opätovnému zužovaniu artérie v danom mieste. Tieto liečivom poťahované stenty neovplyvňujú výraznej úmrtnosť, avšak v porovnaní so stentami bez lieku majú výhodu v menšej pravdepodobnosti opakovať katetrizačnú intervenciu.

Popis procedúry

Výkon je realizovaný podobne ako angioplastika a vykonáva sa taktiež na katetrizačnom sále. Rovnako ako pri angioplastike je pacient v lokálnej anestéze, zavedie sa mu cez stehennú tepnu alebo radiálnu tepnu na ruke, katéter do postihnutého miesta. Lekár používa kontrastnú látku na kontrolu umiestnenia katétra. Zavedenie katétra na problematické miesto znázorňuje nasledujúci obrázok.

zavedenie katetra

Zavedenie katétra

Lekár po zavedení katétra začne proces implantácie stentu. Ak je to potrebné, vnútro cievy sa najskôr roztiahne pomocou balónika, rovnakým spôsobom ako sa robí angioplastika. Tento proces pred implantáciou stentu sa nazýva pre-dilatácia. Tento krok však môže byť vykonáný a stent sa môže umiestniť aj bez pre-dilatácie.

Stent sa cez katéter umiestni na miesto kde je artéria zablokovaná. Stent zostáva v tele pacienta a postupom času do cievnej steny vrastie. Cievna stena sa zosilní.

umiestnenie stentu

Umiestnenie stentu na problematické miesto

Lekár môže použiť ďalší balónik, hneď potom ako umiestni stent na potrebné miesto. Balónik zabezpečí, aby kontakt medzi stentom a stenou artérie bol čo najlepší. Tento proces sa volá post-dilatácia .

postdilatacia

Post-dilatácia

Lekár pomocou kontrastnej látky skontroluje priechodnosť cievy a či je všetko v poriadku. Ak je cieva priechodná, lekár odstráni všetky inštrumenty z tela pacienta, okrem posledného malého katétra, ktorý zostáva na niekoľko hodín v stehennej tepne. Ten sa tiž napokon odstráni a v cieve zostáva len stent.

implantovany stent

Úspešne implantovaný stent

Lekár po niekoľkých hodinách odstráni tento katéter a uzatvorí miesto vpichu. Na väčšine súčasných pracovísk sa miesto vpichu uzatvára pomocou dnes dostupných uzatváracích cievnych systémov. Ak sa nepoužije uzatvárací cievny systém, zdravotný personál použije manuálnu kompresiu.

miesto vpichu_uzatvaraci cievny system

Miesto vplichu uzatvorené pomocou nitinolového klipu

youtube logoVideo k implantácii stentu

Po niekoľkých týždňoch, maximálne mesiacoch, sa stent stane súčasťou steny artérie (vrastie do steny artérie), hovoríme, že sa epitalizuje.

Momentálne sú k dispozícii aj nové druhy cievnych výstuží, ktoré sú bioresorbovateľné. Do cievy sa implantuje rovnakým spôsobom ako stent, bioresorbovateľná cievna výstuž potiahnutá liečivom. Niekoľko mesiacov pôsobí v cieve, kde sa liečivo postupne uvoľňuje a lieči tak postihnutú artériu. Po určitej dobe sa cievna výstuž vstrebe a vylúči z tela. V pacientovi tak nezostáva žiadna kovová mriežka na trvalo.

youtube logoVideo k implantácii bioresorbovateľnej výstuže

Po zákroku

Po úspešne prevedenom zákroku bude pacient preložený na JIS (jednotku intenzívnej starostlivosti). Pacient zostáva sledovaný zdravotným personálom, je mu meraný a sledovaný krvný tlak, tep, EKG a súčasne je kontrolovaná oblasť miesta vpichu.

Je možné, že v mieste vpichu - v oblasti slabiny, ktoré by malo byť prekryté sterilným štvorcom, sa pacientovi objaví jemné krvácanie. Pokiaľ krvácanie nie je masívne, ale nastalo iba drobné presakovanie je vhodné informovať sestru na oddelení, ktorá použije sáčok s pieskom alebo iný mechanizmus kompresie (tlaku) na miesto vpichu a krvácanie zastaví. Ak by však došlo k masívnemu krvácaniu, je potrebné okamžite upozorniť zdravotný personál, ktorý miesto vpichu skontroluje a adekvátne ošetrí.

Pacient môže bezprostredne po srdcovej katetrizácii pociťovať na hrudi určitý diskomfort - miernu bolesť, ktorá by však mala ustúpiť do dvoch hodín. Ak by sa bolesť na hrudi stupňovala treba na to upozorniť lekára.

Nie je vhodné pokúšať sa sadnúť si, či vstať, pokiaľ to nepovie zdravotný personál. Je dôležité, aby pacient ležal rovno a tak sa zamedzilo krvácaniu z artérie. Ak bola použitá na zákrok ruka ako miesto vpichu, pacient môže byť požiadaný aby sedel a potom zostal ležať v posteli po dobu niekoľkých hodín.

Po zákroku je možné pozorovať nadmerné močenie, ktoré je spôsobené záťažou kontrastnej látky, ktorá bola podaná počas katetrizácie do cievneho systému. Rovnako je potrebné prijímať zvýšené množstvo tekutín, aby sa nadmerné množstvo kontrastnej látky vypudilo z tela von.

Ako je to s prepustením z nemocnice?

Prepustenie z hospitalizácie za bežných podmienok prebieha päť dní po katetrizačnom zákroku. Pred prepustením ošetrujúci lekár odovzdá potrebné informácie pacientovi o fyzickej aktivite, diéte a príslušnej liečbe.

Po prepustení lekár predpíše lieky na riedenie krvi, ktoré je potrebné užívať podľa inštrukcií.

Prevažná väčšina pacientov nemá po zákroku žiadne ďalšie ťažkosti. Je však veľmi dôležité, aby pacient prichádzal na zdravotné kontroly, kde sa overuje priechodnosť ciev.

hore