Rekonštrukcia srdcovej chlopne

Aortálna chlopňa


prosím doplniťMitrálna chlopňa

Počet rekonštrukčných výkonov na mitrálnej chlopni vzrastá. Je to dané predovšetkým prevahou  ochorení súvisiacich s vekom a opotrebovaním chlopne. Štruktúra mitrálnej chlopne je komplikovaná a jej anatómia aj funkcia je úzko spätá s ľavou srdcovou komorou. Hlavným cieľom popri obnovení funkcie je zachovať prirodzené štruktúry mitrálnej chlopne. Pre úspešný a uspokojivý výsledok rekonštrukcie je nevyhnutná operácia v skorších fázach ochorenia.
Existuje množstvo techník, ktoré sa v závislosti od typu poškodenia používajú samotne alebo v kombinácii. Rekonštrukcia spočíva v tom, že sa „opravia" cípy chlopne alebo anulus chlopne (plastika resp. anuloplastika). Anulus sa pri tomto zákroku vystuží našitím anuloplastického krúžku, ktorý môže byť flexibilný alebo pevný a je vyrobený z kovu, plastu alebo z tkaniny. Tieto materiály sú viditeľné na ultrazvuku alebo pod röntgenovým žiarením.
Je špeciálne navrhnutý tak aby pri implantácii došlo k podpore pôvodného tvaru, pohybu a poddajnosti anulu.

plastika mitralnej chlopne

Plastika mitrálnej chlopne


Trikuspidálna chlopňa

Samostatné ochorenie a operačné riešenie trikuspidálnej chlopne je v dospelom veku ojedinelé. Najčastejšie ide o sekundárne postihnutie pri postihnutí mitrálnej chlopne a je riešiteľné rekonštrukciou jej cípov alebo implantáciou anuloplastického krúžku. Vo výnimočných prípadoch je nevyhnutná náhrada umelou chlopňovou protézou, zvlášť pri zápalových alebo poúrazových komplikáciách.

hore