Náhrada srdcovej chlopne

Najčastejšie sa vykonáva náhrada aortálnej a mitrálnej chlopne. Štandardný chirurgický postup pozostáva z napojenia pacienta na mimotelový obeh a zastavenia srdca kardioplegickým roztokom. Prístup ku aortálnej chlopni sa robí aortotómiou, čo je vytvorenie otvoru tesne nad aortálnou chlopňou do aorty. Prístup k mitrálnej chlopni je zase otvorom v pravej predsieni. Postihnutá chlopňa sa odstráni chirurgickými nožnicami. Kardiochirurg potom zmeria ústie chlopne tzv. odmerkou (z angl. sizer), aby vybral čo najvhodnejší rozmer umelej protézy na našitie do ústia chlopne. Následne všije náhradnú mechanickú alebo biologickú protézu do ústia pôvodnej fyziologickej chlopne. Každá protéza má svoje výhody a nevýhody, ktoré je potrebné pred operáciou starostlivo zvážiť.

Mechanická chlopňová protéza

Má prakticky neobmedzenú životnosť, používa sa najčastejšie na nahradenie mitrálnej a aortálnej chlopne. Výhodou mechanickej chlopňovej protézy je relatívne jednoduché prevedenie operácie a dobrá doživotná funkcia protézy.

Viac...

Biologická chlopňová protéza

Používa sa častejšie na nahradenie aortálnej chlopne a chlopní pravej strany srdca (pulmonálna a trikuspidálna). Svojim tvarom a funkciou sa najviac podobá fyziologickej srdcovej chlopni. Jej nevýhodou (najmä u mladých ľudí) je kratšia životnosť (maximálne 15 rokov) v porovnaní s mechanickou protézou.

Viac...

Pre a proti jednotlivých protéz

pre a proti

 

Špecifické obmedzenia po náhrade srdcovej chlopne

Úspešnosť operácie chlopní pri ich správnom načasovaní je 90 až 95%. Aj po úspešnej operácii je potrebné, aby pacient doživotne rešpektoval niektoré obmedzenia. V pravidelných intervaloch je nutné chodiť k svojmu lekárovi a kardiológovi, ktorý bude upravovať liečbu podľa zmien zdravotného stavu.

Po implantácii chlopňovej protézy pacient trvalo (u mechanickej protézy), resp. približne 3 mesiace (u biologickej protézy) užíva lieky na zníženie zrážanlivosti krvi.

Pred akýmkoľvek lekárskym výkonom alebo diagnostickým vyšetrením je nutné lekára upozorniť, že pacient má nahradenú srdcovú chlopňu a že užíva lieky proti zrážaniu krvi.

Je potrebné sa vyvarovať činnostiam, pri ktorých môže dôjsť k prudkým zmenám polohy a nárazom na hrudník (niektorým športom ako napr. lyžovanie a pod.), čo by mohlo poškodiť chlopňovú protézu a tak ohroziť život pacienta. Ďalším limitujúcim faktorom vo fyzickej záťaži je hrudná kosť, ktorá bola počas operácie rozrezaná a následne opäť zošitá. Kosť bude plne zrastená a teda plne funkčná 6 mesiacov po operácii. V období hojenia sa nesmú vykonávať fyzicky náročné práce, ktoré by mohli viesť k nestabilite hrudnej kosti a následnej reoperácii.

 

hore