Chirurgická liečba srdcových chlopní

Chlopňové chyby je možné liečiť medikamentózne hlavne v prvotných štádiách ochorenia. Lieky však ochorenie nevyliečia, ale len zmiernia príznaky, resp. spomalia vývoj ochorenia. Po istom čase je nutnosť chirurgickej liečby veľmi pravdepodobná.

Existujú dva hlavné postupy chirurgickej liečby srdcových chlopní:

Popis kardiochirurgického výkonu


Pri aortálnej chlopni sa v prevažnej miere nahrádza celá chlopňa, menej často sa aplikuje plastika a našíva sa náhradná protéza.

Mitrálna chlopňa poskytuje širšie spektrum využitia plastiky – teda jej ponechanie s jednotlivými úpravami. Pokiaľ rekonštrukcia nie je možná, pristupuje sa k náhrade celej chlopne.

Trikuspidálna chlopňa sa najčastejšie rieši plastikou a len ojedinele sa nahrádza.

Pulmonálna chlopňa býva poškodená len zriedka. Chirurgicky sa rieši plastikou alebo chlopňovou protézou.

srdcove chlopne