Srdce

Srdce je dutý svalový orgán len o niečo väčší ako ľudská päsť. Srdce je sval, ktorý neprestajne prečerpáva (pumpuje) krv ku všetkým bunkám vášho tela. Takto ich zásobuje pre život nevyhnutným kyslíkom a živinami. U zdravého dospelého človeka je srdce veľké ako zovretá päsť a prepumpuje približne 5 litrov krvi do krvného obehu za jednu minútu. Samotný srdcový sval (myokard) je zvnútra vystlaný blanou vnútrosrdia (endokard) a zvonku obalený ďalšou blanou – epikardom. Celé srdce je ešte obalené v osrdcovníku (perikard).

Srdce sa člení na štyri časti: ľavú predsieň, ľavú komoru, pravú predsieň a pravú komoru.

predsiene_a_komory_srdca

Jednotlivé predsiene sú s komorami prepojené mitrálnou, resp. trikuspidálnou chlopňou. Medzi pravou komorou a pľúcnicou sa nachádza pulmonálna chlopňa a medzi ľavou komorou a aortou zase aortálna chlopňa. Jednotlivé srdcové chlopne sa otvárajú, aby umožnili správny tok krvi a zatvárajú, aby zamedzili spätnému toku krvi.

Aortálna chlopňa - nachádza sa medzi ľavou komorou a aortou. Zabezpečuje, aby sa krv nevracala do ľavej komory.

Mitrálna chlopňa - nachádza sa medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou. Zabezpečuje, aby sa krv nevracala do ľavej predsiene.

Triskuspidálna chlopňa - nachádza sa medzi pravou predsieňou a pravou komorou. Zabezpečuje, aby sa krv nevracala späť do rpavej predsiene.

Pulmonálna chlopňa - nachádza sa medzi pravou komorou a pľúcnou žilou (artéria odvádzajúca krv do pľúc), Zabezpečuje, aby sa krv nevracala do pravej komory.

 

srdcove_chlopne

Krv sa dostáva zo srdca cez aortu, do ostatných častí tela prostredníctvom hlavných vetiev, ktoré odstupujú z aorty (aorta = najväčšia artéria v tele). Tieto cievy, ktoré vedú okysličenú krv zo srdca do celého tela a orgánov sa nazývajú artérie (tepny). Krv ochudobnená o kyslík sa zbiera z celého tela cez pravú predsieň do pravej komory, z ktorej je vymrštená do pľúc (modré šípky). Krv sa okysličuje v pľúcach a vracia sa naspäť do tela. Cievy, ktorými sa odkysličená krv vracia z tela späť do srdca sa nazývajú žily.  Krv obohatená o kyslík prichádza z pľúc do ľavej predsiene srdca a odtiaľ do ľavej komory, z ktorej je vymrštená do celého tela (červené šípky).  Tento celý proces prúdenia krvi cez srdce, pľúca a telo sa nazýva krvný obeh alebo cirkulácia.

krvny_obeh


Ako každý sval i srdce potrebuje kyslík na svoju existenciu. Srdce zásobujú kyslíkom a živinami tri hlavné koronárne artérie: pravá koronárna artéria (RCA), ľavá koronárna artéria (LAD), artéria circumflexa (CX). Tieto hlavné artérie vyúsťujú do menších vetiev, ktoré zásobujú všetky časti srdca krvou.

koronarne_arterie

Srdce pracuje ako mechanická pumpa a elektrický orgán zároveň. Elektrickými dráhami v srdci prechádzajú impulzy a spôsobujú sťahy srdcového svalu, čím sa krv pumpuje do celého tela. Za normálnych okolností prichádzajú impulzy z malej oblasti srdca, nazývanej sínusový (SA, z angl. Sino-Atrial) uzol. Táto oblasť je umiestnená v pravej predsieni srdca. SA uzol funguje samostatne; vysiela elektrické impulzy, ktoré sa šíria najskôr na predsiene srdca a následne vodivým systémom srdca na srdcové komory. V dôsledku elektrických impulzov sa pravidelne stiahnu najskôr predsiene a následne komory srdca. Stiahnutie srdcového svalu komôr vypudí nahromadenú krv do obehu. Sťah srdcového svalu komôr cítite ako srdcový pulz (napr. priložením troch prstov na dolnej časti zápästia). Po krátkej chvíli sa tento cyklus znovu opakuje.

elektricke_drahy_srdca

 

Plnenie srdca krvou a jej následné vymršťovanie tvoria tzv. srdcový cyklus. Ten pozostáva z dvoch neúnavne sa opakujúcich a striedajúcich fáz:

  • fáza ochabnutia (diastola), kedy sú jednotlivé dutiny srdca relaxované a plnia sa krvou,
  • fáza zmrštenia (systola), kedy sa dutiny zmršťujú a tak vypudzujú nahromadenú krv.

 

hore