Periférne tepny

Krv bohatá na kyslík a živiny postupuje aj do ďalších častí tela. Tento systém nazývame periférny cievny systém. V rámci periférneho cievneho systému, rozoznávame niekoľko artérií. Karotické artérie napr. zásobujú krvou mozog a renálne artérie zásobujú krvou obličky. Do periférneho cievneho systému patria aj bedrové tepny , ktoré zásobujú krvou spodnú časť brucha a femorálne a popliteálne artérie, ktoré zásobujú krvou dolné končatiny.

periferny_cievny_system

 

KAROTICKÉ ARTÉRIE

Jedna z najkritickejších častí krvného obehu je zásobovanie mozgu krvou. Hlavný zdroj zásobovania mozgu krvou sú ľavé a pravé karotické artérie. Hlavná karotická artéria ide smerom k hlave a rozdeľuje sa na dve časti: externú a internú karotickú artériu. Externá karotická artéria zásobuje väčšinu tváre a hlavy. Interná karotická artéria zásobuje mozog.

 

karoticka_arteria

 

RENÁLNE ARTÉRIE

Obličky sú hlavné „filtre“ v celom krvnom obehu. Sú aj jedným z regulátorov krvného tlaku. Krv preteká cez nefróny (nefrón = štrukturálna a funkčná jednotka obličky). Každý nefrón pozostáva z častí, ktoré filtrujú krv mechanicky, tak aby došlo k minimálnym stratám živín, soli a vody. Zbytočné časti v krvi sa odvedú z tela pomocou moču. Krv prúdi do obličiek cez renálne artérie. Hlavné riečisko renálnych artérií ide z brušnej aorty.

 

renalne_arterie

BEDROVÉ (ILIAKÁLNE) TEPNY

Brušná aorta sa v driekovej časti rozvetvuje na dve bedrové tepny, z ktorých sa každá delí na vonkajšiu a vnútornú bedrovú tepnu. Vnútorná bedrová tepna zásobuje orgány uložené v panve. Vonkajšia bedrová tepna zásobuje dolné končatiny, ďalej pokračuje ako stehnová tepna, ktorá sa vetví na prednú a zadnú píšťalovú tepnu.

U pacientov s ochorením bedrových tepien sa môžu pri chôdzi ale aj v pokoji vyskytnúť kŕčové bolesti v oblasti stehna, zadku, chrbta alebo bokov.

 

FEMORÁLNE (STEHNOVÉ) ARTÉRIE

Femorálne tepny sú hlavné cievy, ktoré dodávajú krv do tkanív nohy. Prechádzajú z brucha cez každé stehno.

 

hore