Aorta

Aorta, srdcovnica je najväčšou a najviac namáhanou cievou (tepnou) v tele človeka. Rozlišujeme jednotlivé úseky aorty. V hrudníku hovoríme o hrudníkovej aorte (torakálnej) a po prechode bránicou do brucha o brušnej aorte (abdominálnej). Hrudníková aorta sa delí na 3 časti: vzostupnú (ascendentnú) aortu, tá vedie krv priamo zo srdca po oblúk aorty. Oblúk aorty predstavuje druhú časť, kde z aorty odstupujú tepny zásobujúce horné končatiny a mozog. Hrudná aorta končí zostupnou časťou (descendentná aorta), ktorá vedie krv z oblúka do brušnej aorty. Brušná aorta vedie okysličenú krv do orgánov brušnej dutiny (pečeň, žalúdok, črevá, obličky...) a dolných končatín.

aorta

Ochorenia aorty

Ochorenia aorty delíme na vrodené a získané.

Vrodenými chybami aorty sa primárne zaoberá detský kardiológ- špecialista.

Získané ochorenia aorty, v prípade že sa neliečia, sú často nezlučiteľné so životom a sú príčinou pomerne veľkej skupiny úmrtí pacientov. Medzi ochorenia aorty, ktoré človek môže počas života získať patrí aneuryzma- výduť, disekcia- natrhnutie a koarktácia- zúženie. Výduť znamená rozšírenie aorty o viac ako 50% pôvodnej šírky, v dôsledku oslabenia cievnej steny. Riziko výdutí spočíva v ich tendencii k prasknutiu a následnému vykrvácaniu, prípadne ukladanie zrazenín (trombov) na cievnu stenu, s tendenciou k uvoľňovaniu, odlietavaniu a uzatváraniu ciev periférie (embolizácia). Disekcia je pozdĺžne natrhnutie steny aorty, ktoré sa šíry po jej dĺžke a okrem rizika ruptúry (prasknutie) aorty, prináša zo sebou aj riziko uzatvorenia odstupujúcich ciev aorty (hlavne tepny zásobujúcej obličky, brušné orgány a dolné končatiny), s rozvojom nedokrvenia (ischémie), ktoré môže viesť až k úmrtiu.

Príčiny ochorenia aorty

Príčiny ochorení aorty sú rôzne, ale najčastejšie ide o degeneráciu aorty vekom, aterosklerózu, zápal alebo ťažké úrazy (najčastejšie autonehody). Ochorenia aorty môžu teda postihovať všetky vekové kategórie.

 

Prejavy ochorenia aorty

Výduť je najčastejšie lokalizovaná na ascendentnej aorte (to je aj najčastejšia lokalizácia disekcií), brušnej aorte a descendentnej aorte. Z lokalizácie jednotlivých ochorení aorty vyplývajú aj možné príznaky, ktoré sú najčastejšie útlakového charakteru (tlaková bolesť, zhoršenie funkcií utláčaného orgánu- v hrudníku sú to pľúca, v bruchu črevá). Pri tlaku na brušnú výduť, môže byť prítomná zreteľná pulzujúca rezistencia v bruchu. Nepriame príznaky prítomnosti aortových výdutí sú najčastejšie z nedokrvenia cieľových orgánov (obličky, črevá, dolné končatiny), v dôsledku embolizácie trombov z výdute. Výdute sa často zistia náhodne, pri sonografickom, CT alebo MR vyšetrení srdca, hrudníka alebo brucha.

hore